Lider du av ”Bråttom sjukan” I ?

Har du konstant för få timmar på dygnet? Är tempot alltid högt? Då kan du lida av ”Bråttom sjukan”. Hjärtspecialisterna Meyer Friedman och Ray Rosenman skapade benämningen ”Hurry sickness” (Bråttom sjukan) när de noterade att många av deras patienter led av konstant tidspress. De definierar bråttom sjukan så här: ”en ständig och oförtröttlig kamp att åstadkomma allt mer och delta i allt fler aktiviteter under allt kortare tid.” Människor som lider av Bråttom sjukan, har många bollar i luften, rusar alltid mot nästa deadline, känner sig pressade att få saker gjorda och blir lätt frustrerade vid minsta problem. Vanligtvis åtar de sig mer än de klarar av. I förlängningen får du en konstant förhöjd av stress hormonet kortisol, som påsikt bryter ned din kropp och kanske till sist hamnar hos hjärtspecialisterna.

Hur motverkar du Bråttom sjukan? Det finns några verktyg som ger effekt. Vad som passar just dig beror på hur din situation ser ut. Testa dig fram för att se vad just du behöver.

  • Tänk efter före: Varje gång du får en förfrågan om en ny aktivitet eller arbetsuppgift. Fundera över om det är realistiskt att stoppa in den i din nuvarande arbets- eller livssituation, innan du svarar ja.
  • Delegera mera: Titta över dina arbetsuppgifter, behöver du verkligen göra alla själv eller kan du delegera dem till någon annan?
  • Sluta med multitasking: Undvik att göra flera saker samtidigt. Du har bara 100 % fokus, gör du 5 saker samtidigt får varje uppgift 20 % av din koncentration. Det innebär oftast att den tar längre tid och att den blir av sämre kvalité. Gör hellre en sak i taget, när den är färdig eller du inte kan komma längre just nu. Gå över till nästa.
  • Viktigt? Brådskande?: Har du svårt att se var du ska börja? Ställ dig de två enkla frågorna; Är uppgiften viktig? Är den brådskande? Svara du jag på båda frågorna, då får den prioritet 1. Svara du ja på viktig, då bör den få prioritet 2. Är den brådskande? Klassa den som prioritet 3. Är den inte viktig eller brådskande, låt den vara.
  • Dygnet har bara 24 timmar: Var realistisk när du planerar din tid. Vad är möjligt att utföra på en arbetsdag? Har du ”håltimmar” för oförutsedda händelser? Vi är alla tidsoptimister. Har du bokat in varenda minut av din arbetstid är risken stor att du snabbt kommer efter för att någon eller några uppgifter tagit längre tid än du räknat med.

almanacka
(Fritt efter mindtools.com)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)