Mentorskap för framgång

Under året har jag haft förmånen att jobba med flera olika mentorskapsprogram. Det är en av de roligaste sakerna jag vet.

Häromdagen var det avslutningsträff för mentorskapsprogrammet Makten över musiken. Deltagarna utvärderade programmet, pratade om vad de fått med sig och stöttade varandra i den fortsatta utvecklingen. Jag höll i formen.

Jag har följt de här framgångsrika och spännande kvinnorna genom hela programmet. Under den inledande träffen pratade jag om några viktiga förutsättningar för ett lyckat mentorskap och hjälpte deltagarna att skapa medvetna mentorsrelationer. I halvtid höll jag en träff för mentorerna för att stärka dem i deras roll.

Adepterna beskrev hur mycket de fått ut av programmet och sin relation med mentorn. Hur mycket de lärt sig, att de tagit viktiga steg i sin utveckling och fått mod och självförtroende på vägen. Flera av dem har fått jobb inom branschen.

Det var också tydligt hur mycket mentorerna fått ut av programmet. Förutom ett starkare nätverk, en gemenskap och inspiration beskrev flera av dem att de fått syn på sin egen resa på ett nytt sätt och kunnat värdera sina erfarenheter och sin kunskap. De berättade också att de lärt sig mycket av mentorskapet när det gäller att stötta någon annan genom samtal och reflektion, snarare än att bara komma med råd.

Ett mentorskapsprogram är ett konkret och positivt sätt att bidra till att fler får möjlighet att komma till sin rätt. Det kan motverka utestängande strukturer och öka mångfald och lika möjligheter.

Har du haft någon mentor eller varit mentor själv? Vad har det betytt för dig?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)