När jordiska förutsättningar formas himmelskt, skapas nytt liv!

Idag blir min blogg en julhälsning som innehåller både reflektioner kopplade till julevangeliet, arbetslivet och samhället. Tankarna som följer är en variation av den julottepredikan jag kommer hålla i Byttorpskyrkan Borås, juldagsmorgonen nästa vecka.

Min utgångspunkt för årets julreflektioner är en grundläggande tanke i den skapelseteologi som återfinns i gamla testamentet. En av de skapelsetankar som förmedlas handlar om att allt i skapelsen är oordnat och Gud skapar ordning med sitt skaparord. Det som är kaos blir till kosmos, från oordning till ordning. Mot bakgrund av denna tanke kommer jag reflektera något över våra traditioner, barnen och livet.

Våra jultraditioner

För att med mycket enkla medel förstå vad det innebär att ordna allt på ett himmelskt/gott sätt kan vi fundera över var julens självklarheter befann sig 25 oktober i år. Var befann sig julpyntet, julgranen, ingredienserna till julens favoriträtter, vännerna? Med dessa enkla noteringar kan man konstatera att vi har ordnat jordiska förutsättningar på ett himmelskt/gott sätt för att det ska skapas nytt liv.

Barnet

Det finns nog ingen vuxen person som kunnat undvika att tänka eller säga till ett barn som fyller 1 år; var var du för ett år sedan? Varje barn, inklusive Jesusbarnet bär i sina kroppar skapelsens mest Gudomliga och ursprungliga sanning. Den som säger; om man ordnar jordiska förutsättningar på ett himmelskt sätt kommer nytt liv skapas.

Livet

Hela livet stävar i linje med denna Gudagivna skapelseordning. Vi vill inte vara i kaos, vi vill att det ska vara ordning och harmoni i livet. Vi vill leva med goda livsförutsättningar. Detta blir allra tydligast när vi drabbas av kaos, oordning i livet. Det kan handla om sjukdom, separation, död, stora förändringar. Livet blir splittrat och detta kan ske i alla sammanhang där vi befinner oss. Familjen, arbetsplatsen, samhället m.m. När detta sker kommer livets krafter börja verka och skapa ny ordning i oordningen. Det är en fantastisk tanke att tänka att de byggbitar för livet som behövs för att skapa nya goda livsförutsättningar finns mitt i det som känns oöverstigligt och kaotiskt. Det är ett fantastiskt julevangelium. Vi tänker inte minst på alla dem som denna jul känner igen sig  allra mest i julevangeliets flyktingmotiv samt att det inte fanns rum för dem.

Till och med för dem som saknar hem gäller sanningen. Livet är ändrat men även i dessa hopplösa livsvillkor finns förutsättningarna för nya goda livsmöjligheter. Det saknas inte förutsättningar, men de måste ordnas på ett himmelskt sätt för att nytt liv skall skapas.

Julens budskap

Detta är julens evangelium. Det finns alltid, oberoende av hur mycket kaos det än är i livet, en väg till nytt liv, det bor i själva skapelseordningen. Det handlar om att ordna de jordiska förutsättningarna på ett himmelskt/gott sätt som inkluderar mig, oss nu och framtiden. Då skapas nya livsförutsättningar, då föds nytt liv för kropp och själ.

En riktigt God Jul med nytt liv ur givna förutsättningar önskar jag er alla!

 

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)