Om du inte har tid att läsa detta… läs det två gånger.

Energylevelweek

Vad gör vi av vår tid? Hur hanterar vi den? En av Googles chefer tänkte till om tid och skickade ett mejl till sina medarbetare. Det innehöll en hel del kloka ord som jag summerar nedan.

Det finns två sätt att se på sin tid: the Manager (Hanteraren) och the Maker (Tillverkaren).

Hanteraren delar in sin tid i 30 min block och byter uppgift varje halvtimme.

Tillverkaren behöver göra, skapa och bygga, men innan dess behöver hen tänka. Den mest effektiva sättet för dem att använda tid är i halvdags eller heldags block. Även ett kort 30 min möte kan störa dem.

Vi behöver alla vara Tillverkare. Vi behöver reservera tid för att utföra våra viktigaste uppgifter, definiera vad, när och var samt se till att reservationen hålls. Se till att den reserverade tiden sprids över veckan utifrån hur våra energinivåer ser ut.

Försök att planera enligt följande:

Måndag: Lite seg efter helgen. Planera in mindre krävande uppgifter som t ex sätta upp mål, organisera eller planera.

Tisdag och onsdag: Nu är energin på topp. Utför de mest utmanande uppgifterna t ex problemlösning, brainstorming eller andra kreativa uppgifter.

Torsdag: Energin börjar ebba ut. Boka in möten, speciellt möten med fokus på konsensus.

Fredag: Lägst energinivå på hela veckan. Utför uppgifter utan deadline, långsiktig planering och jobba med relationsbyggande.

Försök att utnyttja förmiddagarna för dina reservationer, framåt eftermiddag drabbas vi ofta av beslutströtthet. Se till att jobba med rutinmässiga uppgifter sent på eftermiddagen.

Prioritera dina bokningar och respektera dina medarbetares reserverade tid.

Se hela metoden här. (Filmen är på engelska.)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)