Skolan, livet och att se möjligheter.. Alla är vi genier!

Jag fick äran att skriva redan idag, ibland är livet extra bra. TACK :-) Så jag tänker beröra skolan, livet och möjligheter.

Häromdagen blev jag uppringd av en grundskolerektor som efterfråga hjälp i mötet med ”bokstavsbarn”. Det fick mig att börja funderar över skolan, livet och möjligheter. På vilket sätt skulle jag kunna bidra med min kunskap för att hjälpa till att förändra skolan, något jag vid flera tillfällen redan funderat över. Samtalet var mycket öppenhjärtigt och givande på många plan och gav mig massor att reflektera kring.

Jag hör ofta från vänner och bekanta om ett missnöje vad det gäller skolans bemötande när saker inträffar. Ett av mina barn har diagnos ADHD så jag har själv upplevt hur fel det kan bli på alla plan utifrån en elev med UNIKA behov. På ena sidan om mitt barn fanns skolan med lärare som varken har ork, kunskap eller möjlighet att möta barnet. På andra sidan stod VI (mamma och pappa) trötta, frustrerade och undrar när någon ska börja lyssna. I mitten fanns en liten förvirrad själ som varken visste ut eller in.

Detta lilla barn ska lära sig bli vuxen i en värld hon/han inte förstår. Runt om finns vuxna som inte har förmågan att varken kommunicera med varandra eller barnet.

Sen förväntar sig SAMHÄLLET att detta barnet ska växa upp och hantera livet?? 

ADHD

Vi är alla genier

Mycket resurser behöver läggas inom skolan för att skapa en bättre arbetsmiljö, inte bara för våra barn utan även för alla som arbetar där. Det handlar inte om stora ekonomiska resurser utan om bemötande, förhållningssätt, struktur och psykosocial/fysisk miljö. Jag är övertygad att det finns unik kunskap i Sverige och att många gärna skulle dela sina erfarenheter för att skapa en bättre skola, -föräldrar, syskon, mor/far-föräldrar men framförallt vuxna och barn med egen diagnos.

Min styrka är att dela mina erfarenheter ur ett inifrån-perspektiv och göra saker lättförståeligt och hanterbart för alla detta berör. Mitt helhets-perspektiv ger mig förmågor att se lösningar och möjligheter. En UNIK kompetens som är guld värd för att kunna skapa ett bättre arbetsliv, mycket tack vare min älskade ADHD <3

Vi får inte glömma att skolan är en arbetsplats och läroplats, inte en krigszon.

Jag tar tacksamt emot era funderingar och tankar.

Tack för ordet!