Utmaningar för personal i ideell sektor

I mars blev jag vald till ordförande i Röda Korsets Växjökrets. Det innebär inte bara att jag leder styrelsens och kretsens arbete utan även personalansvar för tre anställda.

Jag vet sedan tidigare att det kan vara utmanande att vara anställd i en ideell organisation. Dels har jag utbildat och coachat anställda och förtroendevalda och dels från mitt tidigare uppdrag från styrelsen i Amnesty International.

Det är särskilt utmanande på lokal nivå, där de frivilliga och personalen ofta utför liknande sysslor och gränserna kan bli oklara. Vi har heller ingen chef på kontoret utan de tre anställda är direkt underställda den ideella styrelsen, vilket är vanligt i ideella föreningar.

Därför är min ambition att se över de anställdas villkor och relationen mellan styrelse och anställda. Jag vill att Växjö Rödakorskrets ska bli den bästa arbetsgivare vi kan bli. Inte för att det är dåligt som det är idag, jag tycker att det verkar fungera väldigt bra, men eftersom jag vet vilka utmaningar som finns generellt så vill jag lägga extra omsorg på det området.

Här är några utmaningar för den som är anställd i en ideell organisation:

Ideella chefer

Om det inte finns någon anställd chef, vilket det ofta inte gör lokalt där det är få anställda, så är det den ideella, förtroendevalda styrelsen som är din chef. Detta även om styrelsen inte är arvoderad och alla därför har andra jobb vid sidan om och även om ingen i styrelsen har erfarenhet av arbetsgivarfrågor.

Operativt/strategiskt

Det är de förtroendevalda som ska fatta beslut på långsiktig, strategisk nivå. De anställda ska fatta operativa beslut. På lokal nivå är det ofta oklart var den gränsen går. Detta inte heller säkert att styrelsen har klart för sig vad som är skillnaden. Det kan leda till att styrelsen inte fattar de långsiktiga besluten och därmed att personalen inte riktigt får den styrning som de skulle behöva. Det kan också leda till att styrelsen fattar operativa beslut och detaljstyr för mycket.

Olika tempo 

Styrelsen träffas kanske bara en gång i månaden. De kan omöjligt vara lika insatta i alla frågor som personalen. Ändå är det styrelsen som bestämmer. Det kan lätt bli frustrerande.

Det finns ju fördelar också. Att bli anställd i en ideell förening som jobbar med dina hjärtefrågor är för många en dröm. Och om du är medveten om de inneboende utmaningarna och pratar öppet och ärligt med styrelsen om dem så kan det bli hur roligt som helst.

Lägg lite tid på att hitta fram till en bra relation, så att ni kan ta fram det bästa i varandra, ge ert bästa till föreningen och göra skillnad!

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)