Några konkreta råd om konflikter

Andreas Brömster skrev om föreningsliv, årsmöte och styrelse härom dagen. Jag har samma upplevelse som Andreas, det vill säga att konflikter och oenigheter som hanteras på ett ogenomtänkt och kontraproduktivt sätt är ett av de vanligaste och allvarligaste problemen i många organisationer. Det är ett problem som gör att människor mår dåligt och till sist lämnar gruppen där konflikten finns. Det borde inte behöva vara så.

Börja styrelseåret med att komma överens om att i år ska ni möta och hantera de konflikter som kommer upp på ett modigt, odramatiskt och konstruktivt sätt. För konflikter kommer, även om de inte alltid leder till bråk. Oenigheter, missnöje och friktion mellan människor är en naturlig del av att arbeta tillsammans.

Här kommer några konkreta tips för att komma vidare när ni är oense.

1. Uttala att ni har en fråga som ni behöver jobba med. Ni kan kalla det konflikt, eller använda ett annat ord om det känns bättre. Lyft upp det på bordet och påminn varandra om att det kan vara jobbigt och obehagligt, men att det är värt besväret att lösa frågan så att ni kan gå vidare tillsammans.

2. Formulera sakfrågan, problemet, det ni är oense om. Använd neutrala ord, beskriv problemet så som en objektiv, utomstående person skulle beskriva det. Är det flera saker som ni är oense om? Dela upp dem, prata om en i taget.

3. Jobbiga konflikter handlar aldrig bara om sakfrågorna (då hade de inte varit jobbiga). Acceptera och bekräfta alla de känslor som finns kring problemet. Se till att människor känner sig sedda och hörda.

4. Sätt ord på era förväntningar och behov. Hjälp varandra om det behövs. Fråga om det är oklart vad någon egentligen behöver eller förväntar sig.

5. Använd god mötesledning och föreningsdemokrati för att fatta beslut om hur ni ska gå vidare. Var kreativa och var beredda att inte få er vilja igenom (det är det som är demokrati).

6. Stå för beslutet ni har fattat. Ställ krav, sätt gränser, påminn om er överenskommelse att vara konstruktiva och justa mot varandra. Ge feedback individuellt om det behövs.

7. Förvänta dig motstånd. Även om alla säger att de helst vill att konflikten ska lösas så att de kan gå vidare så möter konstruktiv konflikthantering ofta motstånd ändå. Stå på dig och hjälp gruppen att genomföra de åtgärder ni kommit överens om.

Fler tips och tankar om det här och andra föreningsfrågor finns i min bok Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation.

Lycka till! Jag önskar er ett roligt, effektivt och meningsfullt föreningsår!

 

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)