I korsdraget mellan ämbetsman och manager

Den 3 juni kl 10.15 ska jag gå på en disputation på Ekonomihögskolan i Lund. Avhandlingen som ska försvaras heter ”Manager and Civil Servant: Exploring actors’ taken-for-granted assumptions in public administration”. Den som har skrivit avhandlingen heter Tom S Karlsson.

Ladda ner Tom S Karlssons avhandling

Avhandling av Tom S Karlsson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Avhandlingen handlar om hur chefer hanterar det dubbla uppdraget att vara både ämbetsman i statlig tjänst och ”manager” i en mer affärs- och produktionsinriktad tankefigur. Tidigare forskning har ofta pekat på att den traditionella ämbetsmannainriktade chefsrollen har fått ge vika för en mer affärsinriktad chefsstil – managern. En utveckling som framförallt har skett inom ramen för det som kallas New Public Management och som väldigt övergripande kan sägas innebära att den offentliga sektorn alltmer har kommit att styras efter samma principer som ett företag.

Det Tom visar med sin forskning är hur cheferna hanterar dessa båda roller och logiker i sitt dagliga arbete. Det är, enligt Tom, inte en fråga om att cheferna antingen är traditionella ämbetsmän eller mer ”moderna”, ekonomiskt inriktade managers. Cheferna är både och. Genom att använda den ena logiken vid vissa tillfällen och den andra vid andra tillfällen går cheferna en balansgång mellan de ibland motstridiga kraven. Väldigt intressant tycker jag.

Tom S Karlsson pratade om sin avhandling på Arbetslivets Dag tidigare i år. Ni som missade det kan läsa hans sammanfattning (på svenska) av avhandlingen som publicerades för några dagar sedan i Lund Business Review med anledning av den förestående disputationen eller ladda ner och läsa avhandlingen direkt. Vill du veta mer om Tom eller följa hans forskning kan du göra det via hans blogg. Där hittar du också hur du kan följa honom på sociala medier.

Disputationen är en öppen föreställning. Det är bara att dyka upp för den som så önskar, vilket jag tänker göra :). Adressen är: Tycho Brahes väg 1, Lund. Holger Crafoords Ekonomicentrum, Sal EC3:207.

Lisbeth Rydén
Följ mig på: