Är du extravert eller introvert?

Något som har betydelse för vilka arbetsuppgifter du trivs bäst med, vilka sammanhang du får mest energi av, är om du har en extravert eller en introvert preferens. Genom att känna till vilket du föredrar kan du lättare se till att komma i situationer som passar dig.

Som en fortsättning på inläggen om Jungs psykologiska typer, kommer här en beskrivning av den första dimensionen, den s k energidimensionen.

MingelJag vill börja med att göra klart att det inte handlar om hur social du är, eller vilken förmåga du har att röra dig bland och möta människor. Den sociala färdigheten kan du ha oavsett preferens.

Benämningen preferens pekar på att det inte handlar om en statisk del av personligheten, utan om att man föredrar det ena eller andra. Oavsett om din preferens är extraversion eller introversion, så har du förmågan och behovet att växla mellan de två. Olika sammanhang kräver olika agerande av dig, varför du kanske i vissa tillfällen skulle beskriva dig själv som introvert och i andra extravert.

Ändå är det någon av dem som känns mest naturlig för dig när du får välja helt fritt. Gå gärna tillbaka och läs inlägget på länken här ovan – där jämför jag med vilken tumme som kommer överst när du knäpper händerna.

Den extraverta
Den extraverta personen (vi kan kalla honom/henne för E) får energi av att möta andra människor och trivs i sammanhang med mycket folk. E tänker bäst högt och gillar att pröva sina tankar i samtal med andra direkt när de dyker upp. Det gör att E ofta uppfattas som spontan och direkt, och ibland obetänksam. Om det händer för lite blir E rastlös och försöker hitta på saker att göra, gärna något som innebär ett samspel med omvärlden. Om arbetet utförs mycket ensam kommer E att känna behov av att hitta människor att prata med för att kompensera den ensamma tiden.

Den introverta
En introvert person (som vi kallar I) gillar samtal på tu man hand där det ges gott om utrymme för att tänka igenom det som sägs. I tänker bäst i lugn och ro och behöver ofta lite tid för att tänka över det som sägs i ett samtal. Detta kan ge ett eftertänksamt och ibland t o m lite långsamt intryck. I blir trött i sammanhang med mycket folk och/eller som kräver att han/hon reagerar snabbt. Om arbetet innebär många extraverta aktiviteter kommer I att uppleva ett behov av att få vara för sig själv för att tanka energi på nytt.

Så vad säger du?
Känner du igen dig som E eller som I? Fundera över dina olika arbetsuppgifter – vilka stämmer överens med ditt I/E? Om du ofta har uppgifter som kräver att du agerar ”mot” din preferens kommer det troligen också att innebära att du känner dig trött ofta. Finns det då något sätt för dig att kompensera för detta, t ex genom arbetsuppgifter som är mer vilsamma/naturliga för dig?

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)