Få ett givande 2016!

Vi vill alla må bra. När vi är lyckliga är vi mer produktiva, bättre på att genomföra förändringar och hantera motgångar. Psykologen Martin Seligman har tagit fram PERMA modellen. Den hjälper oss att se vad vi behöver för att blomstra och uppleva varaktigt välbefinnande. Här är de fem huvudingredienserna för att må bra:

Positiv känsla (P)
Även om vi inte kan vara lyckliga hela tiden, behöver vi se till att vi frekvent upplever positiva känslor som t ex nöjdhet, glädje och inspiration. Om du inte upplever det tillräckligt ofta, fundera över din yrkesroll. Använder du dina talanger och styrkor i din nuvarande position? Fundera även över vad som får dig att må bra. Läs gärna mitt förra inlägg om att göra personligt årsbokslut.

Engagemang (E)
Är du engagerad i ditt jobb? Eller föredrar du att engagera dig på fritiden? För att skapa motivation och engagemang krävs att du har möjlighet att själv styra det du gör, känna att du utvecklas som person och att det du gör är meningsfullt. Läs mer om motivation här

Positiva relationer (R)

Har du några nära relationer i ditt liv? Det kan vara någon i familjen, en vän, granne eller en kollega.  Vi människor är flockdjur och behöver kontinuerligt känna att vi har stöd av någon eller några. Om du känner att det är en brist vara. Fundera på vem eller vilka som skulle kunna stötta dig på jobbet eller privat. Ta kontakt med dem och försök att träffas lite mer kontinuerligt. Har du några relationer som inte fungerar? Är de värda ditt engagemang eller är det dags att välja bort dem?

Meningsfullt (M)
Upplever du att ditt liv och ditt jobb är meningsfullt? Känner du att det du utför gör skillnad? För att skapa ett varaktig välbefinnande är det viktigt att ha ett meningsfullt jobb och liv. Om inte, fundera över vem som är beroende av dig på jobbet och i familjen. Vad skulle hända om du helt plötsligt inte fanns där? Vad är anledningen till att dina arbetsuppgifter behöver utföras?

Agerande (A)
Vad agerar du på och varför? Du skapar mer välbefinnande genom att fokusera på att utföra saker som för dig framåt mot ditt mål. I vårt hektiska händelsestyrda liv är det lätt hänt att vi agerar utan att fundera på om det är rätt saker att prioritera. Ta dig tid att tänka till varje gång det dyker upp något nytt och fundera på om det för dig närmare ditt personliga eller yrkesmässiga mål. Har du inget personligt eller yrkesmässigt mål? Läs gärna mitt förra inlägg om att göra personligt årsbokslut.

Önskar dig ett givande 2016!

(Fritt från ”Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being” av Martin E. P. Seligman)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)