Inlägg av Eva Jansén

Think Break

I vårt dagliga arbete har vi sällan tid att reflektera över vad vi gör och vad det leder till. Dagarna är oftast hektiska och fullmatade med korta snabba beslut och uppgifter. Är ni ett snabbt växande företag är det än viktigare att kontinuerligt titta över situationen och göra justeringar utifrån den nya verkligheten.  Passa på […]

Snabb-fix, sällan bästa lösningen

När tempot är högt i organisationen är det lätt att ignorera saker som inte fungerar alternativt hitta en snabb lösning för att få det att fungera för stunden. Händer det någon enstaka gång är det helt rätt taktik, men om det händer fler gånger eller tom varje gång något görs. Det är då vi börjar […]

Att leda en växande organisation II

  Hur lyckas du övervinna trögheten i organisationen och få igång tillväxt processen? Här kommer andra delen av Dr John Kotters metod att leda organisationer i förändring. Första delen handlade om att skapa en vision och få igång processen. Denna del handlar om att engagera och aktivera alla medarbetare för att sätta fart på processen […]

Att leda en växande organisation

För att leda en växande organisation krävs andra metoder och verktyg än traditionellt ledarskap. I förra inlägget skrev jag om vår inbyggda tröghet att vilja förändra saker. Dagens inlägg handlar om hur du lyckas övervinna trögheten och får igång tillväxt processen. Dr John Kotter har under fyra decennier studerat hur ledare och organisationer lyckas omvandla […]

”Växtvärk” eller smidig tillväxt II? – Konsten att växa optimalt

Hur anpassar du en organisation till omvärldens krav och gör den mer adaptiv till nya förutsättningar? Det är alltid en balansgång mellan att hitta fungerande effektiva arbetsprocesser och rutiner mot strävan att anpassa sig efter nya förutsättningar från kunder och leverantörer. Blir justeringarna för stora eller för ofta tenderar produktiviteten att gå ner. Det gäller […]

”Växtvärk” eller smidig tillväxt? – Konsten att växa optimalt

Hur skalar du snabbt upp en organisation och förbereder den på fortsatt expansion? I förra blogginlägget skrev jag om internt mentorskap dvs. att låta en erfaren medarbetare lära upp den nyanställde. Idag funderar jag kring arbetsrutiner och vad som händer när en organisation går från några enstaka medarbetare till det dubbla eller mer. I en […]