Think Break

Thinking

Bill Gates tar sig en reflektionsvecka (Think Break), två gånger om året, för att läsa in sig på vad som är på gång i världen och funderar över vad som är nästa steg för företaget. Det var vad han gjorde i maj 1995 när han bestämde sig för att satsa på Internet och Microsoft därmed tog fram Internet Explorer och MSN.

I vårt dagliga arbete har vi sällan tid att reflektera över vad vi gör och vad det leder till. Dagarna är oftast hektiska och fullmatade med korta snabba beslut och uppgifter. En av de vanligaste sakerna jag brukar diskutera med dem jag stöttar är just tid för reflektion. Att ta sig tid att

  • uppdatera sig på vad som händer inom den egna branschen. Fundera över om befintliga produkter kan användas på nya sätt eller behöver utvecklas.
  • planera sitt eget eller avdelningens jobb strategiskt eller långsiktigt.
  • titta igenom sina eller avdelningens arbetsuppgifter, så att rätt uppgifter prioriteras.
  • gå igenom sina eller avdelningens arbetsrutiner för att förenkla och ev. eliminera dem som inte längre behövs.

Det krävs oftast ingen reflektionsvecka för att hinna med detta utan endast någon eller några timmar per kvartal eller år. Det viktiga är att boka in tiden i sin kalender och att verkligen göra det. Vad skulle hända om du tog dig en Think Break? Vågar du låta bli att prova?

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
1 svara
  1. Soctantenoch kollegan
    Soctantenoch kollegan says:

    Intressant inlägg. Kopplar också reflektion till möjligheten att jobba en sextimmars – dagar som har varit på försök i flera verksamheter , bland annat i Göteborg. Jag tänker att det är ett bra sätt att ge utvilade medarbetare som då också får möjlighet att reflektera kring både livssituation och arbetsuppgifter

Kommentering är stängd.