Förändring

Vad krävs för att förändring ska komma till stånd på en arbetsplats? Har ledning och personal tillräcklig kunskap om vad som krävs? Center for Right Relationship har formulerat några grundförutsättningar för att en förändring ska vara framgångsrik:

1. Ny information måste komma in i systemet. Vet personal och ledning varför en förändring behövs? Har alla tillgång till samma information?

2. Förändringen måste kännas meningsfull. Det behöver finnas ett syfte som alla kan enas kring. Vad ska förändringen vara bra för? På vilket sätt blir det bättre för företaget, gruppen och mig som individ?

3. Alla som berörs ska få möjlighet att komma med synpunkter på hur förändringen ska genomföras.

4. Det ska finnas tydlig information om hur dessa synpunkter ska användas och hur de slutgiltiga besluten kommer att fattas.

Förändring tar tid och alla kommer inte att vara överens. De som är negativa till förändringen riskerar att bli marginaliserade – fast de ofta sitter på viktig information och försvarar värden som företaget riskerar att tappa.

Vilken erfarenhet har du av förändringsarbete, till exempel på en arbetsplats? Fick ni komma till tals? Blev det bra? Vad hade ledningen eller andra på företaget kunnat göra annorlunda?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)
3 Kommentarer
 1. Maria Kullberg
  Maria Kullberg says:

  Jag tänker på ordet angelägenhetskänsla. Att det handlar om att hos var och en på arbetsplatsen skapa en känsla av att vara berörd och att det finns ett behov av att göra något. Att det finns något bättre, eller att det man befinner sig i är så mycket sämre än att ge sig in i förändringsarbete. Människor kommer alltid att befinna sig i olika faser i förändringsarbetet, och det tror jag är viktigt att förhålla sig till. Man kommer inte att ha alla med på tåget från dag 1 och vissa kanske aldrig kommer med… Som ni skriver finns det mycket att hämta hos dem som tvekar – de har kanske värdefulla tankar som kommer att vara avgörande för förändringsarbetets framgång.

 2. Lisa Moraeus
  Lisa Moraeus says:

  Vilket bra ord – angelägenhetskänsla. Hur ofta genomför inte företag förändringar som känns obegripliga eller onödiga för de anställda? Klart att det skapar stress och irritation.

  När vi arbetar i grupper upptäcker vi ofta att de som den andra i gruppen tycker är obehaglig eller till och med är rädda för verkligen har viktig kunskap som gruppen behöver.

  Det är inte alltid lätt att stå kvar och lyssna, när det känns som om jag vill försvara mig eller springa och gömma mig. Där kan vi coacher och konsulter göra stor skillnad, vi kan lyssna och hjälpa till att formulera det som behöver sägas på ett mer konstruktivt sätt.

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Maria Kullberg, Ett gott arbetsliv. Ett gott arbetsliv said: Bloggat:: Förändring http://gottarbetsliv.se/2010/11/17/forandring/ […]

Kommentering är stängd.