Ordförandens exit-strategi

Jag är inte bara egenföretagare, jag är ordförande också. Sedan ett år tillbaka lägger jag mycket tankekraft och en hel del tid varje vecka på att vara ordförande för Växjökretsen av Röda Korset. Min uppgift är att leda styrelsens arbete, att ta ett extra ansvar för arbetsgivarfrågorna när det gäller våra fyra anställda och att företräda kretsens till exempel i samarbetet med andra kretsar eller med riksorganisationen.

Som företagare jobbar jag bland annat med att ta fram ledarskapsutbildningar för ideella organisationer och jag är författare till boken Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation. Det är klart att jag har haft nytta av det i mitt ordförandeskap. Även om just Röda Korset och Växjökretsen var nya för mig så känner jag igen mycket från andra organisationer. 

Jag har också nytta av min exitstratgi. Jag är vald på tre år och har suttit mitt första år om några veckor. Även om jag skulle kunna kandidera till omval och sitta tre år till så tänker jag hela tiden att det är tre år som gäller. Det gör att jag har två perspektiv med mig: 

Perspektiv nr 1. Vilken skillnad vill jag göra under mina tre år som ordförande och hur ska jag göra i just den här situationen för att det ska hända? 

Om jag bara har de här tre åren så kan jag inte skjuta upp sådant som jag vill förändra. Det är nu jag har möjligheten att göra ett avtryck, att bidra till föreningen på mitt unika sätt. Det påverkar förstås hur jag leder. 

Perspektiv nr 2. Hur kan jag göra så att just den här situationen blir lättare att hantera för nästa ordförande?

Som ordförande ställs jag inför mängder av olika beslut som måste fattas och situationer som jag behöver förstå och hantera. Om jag har med mig tanken på en bra överlämning till nästa ordförande i bakhuvudet så innebär det att jag inte bara hanterar situationen och går vidare utan så ofta jag har möjlighet tar fram följande mentala checklista: 

1. Ordning och reda. Jag sparar dokument på ett logiskt sätt i en mapp på Dropbox som jag kommer att kunna dela med nästa ordförande och jag försöker bidra till att vi håller ordning på alla papper på kontoret också. Det blir mycket lättare för nästa ordförande att sätta sig in i sin roll om hen slipper leta så mycket.

2. Tydlighet. När jag stöter på någon rutin som jag tycker är otydlig eller ologisk så försöker jag förenkla, till exempel genom att uppdatera styrelsens arbetsordning eller föreslå att vi ska göra på något annat sätt framöver.

3. Årscykeln. Jag har ett dokument där jag för varje månad skriver upp sådant som händer och som jag förstår kommer att hända varje år. Årsstämman är förstås självklar, men förra året hade jag inte koll på när beslut om löneförhöjningar för personalen skulle fattas eller att vilka traditioner som fanns kring sommaravslutingar och julfestligheter. I år kommer jag att ha lite lättare tack vare min årscykel.

Att ha en exitstrategi innebär att hela tiden arbeta för att det ska finnas så tydliga och välfungerande strukturer att jag blir överflödig som ledare. Det betyder inte att jag någonsin blir det eller att jag nödvändigtvis måste sluta som ordförande när min mandatperiod är slut, men det underlättar betydligt för mig, resten av styrelsen, alla andra frivilliga och personalen. Det är ett perspektiv som bidrar till en stark, självständig och välfungerande organisation som inte är så väldigt personberoende. 

Om det är någonting jag vill bidra till så är det just det.

Nu börjar snart mitt andra år som ordförande, vi har årsstämma i slutet av den här månaden. Under året som kommer tänker jag fortsätta mitt arbete utifrån mina två perspektiv. 

Jag tänker också delegera mycket mer och göra vad jag kan för att vi ska fördela arbetet mellan oss i styrelsen. Under det här året har jag varit lite för upptagen med att förstå mitt uppdrag och hitta fram till mitt eget ledarskap och kanske glömt bort att jag inte behöver göra allting själv hela tiden. Det är ju också en del av en exitstrategi: om jag lägger alltför mycket tid på ordförandeskapet så kommer ingen annan att vilja ha den rollen när det är dags för mig att kliva av.

Dessutom är det roligare att jobba tillsammans. För hela styrelsen. Det får bli mitt tredje perspektiv det här året. 

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)