Framgång i karriären handlar om personlighet!

Jag anser att på en tuff konkurrensutsatt arbetsmarknad är det absolut centralt att du tänker på dig själv som ett personligt varumärke, oavsett du är chef eller medarbetare.
Ditt eget varumärke definieras genom hur andra ser och uppfattar dig, vilken bild framför sig de ser när de hör ditt namn eller ser ditt ansikte. Du skapar en trovärdighet för dig som person och för vad du kan bidra med. Ett starkt personligt varumärke ska ge omvärlden en omedelbar bild och association om vem du är och vad du står för. Ditt varumärke ska kommunicera med dem som du har eller vill ha en personlig relation till.

Det som definierar ett starkt varumärke, oavsett det handlar om en produkt eller en person, är
* att de är tydliga: de står för något bestämt
* att de är relevanta: de är väsentliga för din omgivning (din arbetsgivare, dina kundern, dina konkurrenter…)

* att de är konsekventa: de förmedlar samma tydliga bild gång på gång

Ditt varumärke blir känt och starkt när du bestämt dig för vad du själv står för och vilken bild du vill förmedla till andra. Vad är det som särskiljer dig från alla andra? Tala med din omgivning och få feedback. Fråga hur de ser på dig. Vilka tycker de är dina starka sidor är? Hur skulle du kunna utveckla dig mer, vad kan du bli bättre på?
Vilken bild av dig vill DU förmedla till din omgivning? Vilka ord beskriver dig bäst?
Om du skulle behöva göra en slogan till dig själv, hur skulle den då låta?

Men visst känner du – precis som jag – också någon som förväxlar sitt personliga varumärke med sin image? Men då handlar det inte om trovärdighet längre. En image behver inte vara sann, det kan vara en schimär. Och vad händer när man inte är trovärdig?

Jeanette Gardner
Senaste inläggen av Jeanette Gardner (se alla)