Gör det nu! Och gör det på mitt sätt!

Många av mina klienter är mellanchefer som kommer till mig med olika dilemman och får chefsstöd och coaching. Ett ganska vanligt problem är det här med att inte kunna delegera. Hur tydliggör du vad det är du vill? Vilka ramar ger du när det gäller tider, målbild, förväntningar? Vågar du lita på att det du vill ska göras blir gjort och med ett bra resultat eller tar du över uppgiften och ser till att det blir resultat?

Känner du att du har svårt med att delegera kan du ta till dig följande tips

1. Hur står det till med ditt kontrollbehov? Delegera en uppgift till en medarbetare som du litar på att den är kompetent nog att klara av uppgiften. Då kan du släppa uppgiften.

2. Sätt dina egna ramar först. Vad vill du uppnå? Vilket resultat förväntar du dig?

3. Kommunicera dina tydliga ramar till medarbetaren som du delegerar till. Var tydlig och berätta precis

  • vad du förväntar dig
  • vad är målet
  • förklara och instruera om det behövs
  • ge klara tidsramar
  • ansvar och mandat

4. För din egen del: Nu har du släppt uppgiften. Lägg dig inte i! Låt din medarbetare göra uppgiften på sitt sätt men ha avstämningsmöten på vägen där du går igenom processen igen och för att pejla hur det går.

www.jeanettegardner.se

Jeanette Gardner
Senaste inläggen av Jeanette Gardner (se alla)