Lagom livstempo?

Så här i semestertider när du antingen är ledig eller har det förhoppningsvis lite lugnare på jobbet. Kan det vara intressant att fundera över ditt livstempo. Begreppet livstempo syftar på hur vi upplever tempot i vardagen dvs. ett genomsnitt av det tempo vi har på jobbet och på fritiden.  Vad som är lagom livstempo är väldigt individuellt, det viktiga är att det är ett tempo vi trivs med och att vi mår bra av det i längden.

Titta på bilden nedan. Vilken figur är du? Den stillstående? Den strosande eller promenerande? Eller är du den småjoggande, springande eller rusande?

 

 

 

 

 

Bilden är tagen från en undersökning, där de flesta tillfrågade upplevde att den 5:e och 6:e figuren stämde bäst överens med deras vardag.  Medan de helst skulle vilja vara figur 3 eller 4. Så hur hamnar du på din idealiska figur? Hur hittar du rätt livstempo?

Egentligen går inte tiden fort eller långsamt. Men vi kan uppleva den olika. Det är våra egna ambitioner om vad vi ska hinna med och våra bedömningar av hur mycket tid det tar som bidrar till vår upplevelse av tiden.

Omsorgsfull tidsanvändning handlar om att aktivt välja vad vi vill ägna vår tid till och aktivt välja bort sådant som vi inte vill lägga tid på. Låter enkelt, men är i praktiken svårt.  Det kräver att du vågar säga ifrån och att inte alltid ställa upp på det andra vill och förväntar sig att du ska göra. En viktig insikt är att varje sak vi väljer att göra, innebär att vi behöver utesluta något annat.  Träna gärna i sommar på att aktivt välja vad du vill lägga din tid på.

Ha en riktigt skön sommar med ditt eget livstempo!

(Källa: ”Rik på riktigt”, Fredrik Warberg och Jörgen Larsson)

Eva Jansén

Resultatutvecklare at Oglio Utveckling
Jag driver Oglio Utveckling där jag stärker organisationer och individer för att skapa produktiva och framgångsrika företag. Huvudsakliga arbetsområdet är personlig effektivitet, projekt- och verksamhetsutveckling. Jag stöttar genom analys, utbildning och rådgivning.

Latest posts by Eva Jansén (see all)