Mångfald – fungerar redan nu.

mångfald

Mångfald är normalt inte mitt ämne att blogga om, men efter att deltagit på den lokala näringslivsdagen fick jag en reflektion som jag inte kan låta bli att skriva om. Ett av huvudspåren under dagen var hur berikande det är att ha en multikulturell organisation och att fler borde pröva det.

Det jag saknade var konkreta exempel på att det fungerar och dessutom fungerar väldigt bra i många branscher och organisationer sedan länge. Jag har haft förmånen att jobba i internationella framgångsrika organisationer, där medarbetarna varit från flera olika världsdelar och vitt skilda kulturer. Just nu är jag involverad i en entusiastisk grupp på ett tiotal personer, där vi kommer från alla världsdelar (utom Australien och Oceanien).

Det viktigaste för att få dessa människor att fungera bra tillsammans är att hitta en gemensam faktor. I de framgångsrika internationella konstellationer jag deltagit i har det ofta varit en gemensam bransch eller en gemensam yrkesroll. Känner alla igen sig i arbetsdiskussionerna och kan tillföra sin syn på saken, spelar det ingen roll från vilken världsdel du kommer ifrån. Då kan alla tillföra något för att skapa bra förutsättningar för organisationen.

Så varför inte bjuda in fler föreläsare från internationella företag, som får berätta om hur de jobbar? För dem är mångfald vardagsmat. När du söker folk nästa gång, varför inte intervjua några personer med utländsk härkomst? Genom att diskutera din bransch eller yrkesrollen kommer du definitivt att inse om detta är rätt person för er organisation eller ej.

 

(Bilden har jag lånat från Framgång mångfald. Läs gärna mer om deras arbete på www.framgangmangfald.se )

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)