Skydd mot diskriminering på jobbet

”Fem år kvar till pension och förbrukad i arbetslivet.” Det är väl ingen idé att satsa utbildning och kompetensutveckling på dig, du är ju snart pensionär.” Nej, henne anställer vi inte hon är ju 55-plus.” ”De äldre är svagare, långsammare och kan inte lösa tekniska problem.”  Ja, så ser några av attityderna till personer över 55 år ut på arbetsmarknaden. Åldersdiskriminering.

Eftersom normen att pensionsåldern är 65 år sitter så djupt hos många arbetsgivare, så går de miste om mycket erfarenhet och kompetens när de inte vågar anställa någon över 55 år. Sanningen är att pensionsåldern snarare är flexibel mellan 61 och 67 år. Hur länge någon orkar jobba är förstås individuellt och beror också på yrke.

När jag jobbade i restaurangbranschen för 16 år sedan hade jag en kollega, Ulla, som jobbade kvar tills hon var 70 år gammal. Hon var piggare, starkare och snabbare än oss i 30-årsåldern. Minns att hon ofta klagade på vår kroppshållning och sa lite förmanande men med glimten i ögat ”Stå inte som en hösäck, sträck på dig”, när vi stod och portionerade ut mat till gästerna. Snabbt skulle det gå, och hon stod där rakryggad med ett varmt leende till varje gäst. Ulla var proffs i sitt yrke.

Jag intervjuade nyligen Clary Krekula, professor i sociologi vid Karlstad universitet till en artikel om attityder och diskriminering av äldre i arbetslivet. Hon nämnde något intressant. Många arbetsplatser pratar om anpassning av olika grupper, vilket absolut kan behövas ibland, exempelvis om någon har en funktionsnedsättning eller andra specifika behov. Men det pratas också om anpassning av arbetsmiljön för äldre, som ljud- och ljussättning och ergonomi.

Clary Krekula menar att det istället borde satsas på en arbetsmiljö anpassad för alla. Lika gärna som att en äldre medarbetare kan ha svårt för buller eller behöva bättre ljus, så kan ju samma sak gälla för alla oavsett ålder. Samma sak med anpassad ergonomi. Hon menar att arbetsgivarna skulle tjäna på detta i längden istället för att tro att anställa äldre blir dyrt på grund av kostnader för anpassning av arbetsmiljön. Hon berättade även att bara för att kroppen försämras vid åldrandet, så behöver inte arbetsprestationen bli sämre. Det finns ingen forskning som visar belägg för det.

Samtidigt som fördomar och negativa attityder mot äldre i arbetslivet pågår och ingenting görs ute på arbetsplatserna för att öka kunskaperna och utveckla organisationerna, så tror många äldre att diskrimineringen beror på dem själva. De märker inte att det handlar om fördomar på arbetsplatsen. Speciellt kvinnor anpassar sig och förändrar sitt arbetssätt, visar rapporten Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv – om ålderskodningar och myter som skapar ojämlikhet, framtagen av Clary Krekula på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen, DO.

På tal om DO så gick Akademikerförbundet SSR i oktober ut med ett pressmeddelande där de kräver en ny myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering i arbetslivet. Orsaken är att endast en liten del av alla anmälningar som gäller arbetslivet utreds av DO. Därför uppmanar de regeringen och riksdagen att agera. Den största delen av anmälningarna görs av arbetssökande och arbetstagare. Jag tycker deras krav på en ny myndighet är ett mycket bra initiativ; inte bara med tanke på åldersdiskriminering utan som ett stärkt skydd mot all form av diskriminering i arbetslivet. Och som de skriver i pressmeddelandet, visserligen företräder fackförbunden sina medlemmar i diskrimineringsärenden, men de som är nya eller står utanför arbetsmarknaden är ofta inte med i facket. Vem hjälper dem?

 

Ha en god arbetsdag!

 

Pensionsålder
Pensionsåldern ligger på 65 år i de flesta länder i Europa. Många länder, som till exempel Spanien, Danmark, Frankrike och Tyskland, har beslutat att successivt höja pensionsåldern från 65 till 67 år. Italien och flera länder i Östeuropa har olika pensionsåldrar för män och kvinnor, men kommer att höja till 67 år under de kommande tio åren. I Storbritannien och Irland har målsättningen lagts till 68 års ålder. I Sverige finns ett flexibelt system som innebär rätt att gå i pension vid 61-67 år. Den nedre gränsen kommer att höjas till 63 och den övre till 69 år, enligt ett förslag från Pensionsåldersutredningen.

Källa: Tidningen Kollega

 

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)