Man kan bara vinna matchen på den andres planhalva.

Inledning

Man kan bara vinna matchen på den andres planhalva. Omvänt gäller att så länge man är kvar på sin egen planhalva kan man endast förhindra förlusten. Denna självklara mening är hämtad från bollsporternas värld och ingen kan säga emot dess sanning. Alla bilder har sina begränsningar, även denna. Om man vill använda den i överförd betydelse, som en metafor för mellanmänskliga relationer måste man vara medveten om att grästuvorna är många som man kan ramla på. Med detta sagt, tänker jag ägna mina reflektioner åt meningens tankeväggande kraft.

Det som gör att denna metafor för arbete och liv blivit aktuell för mig är att jag fr.o.m. augusti månad är präst inom en helt annan organisation än kyrkan. Jag har min arbetsplats på Högskolan Borås. Det som blivit så tydligt för mig är att jag har lämnat min egen organisations planhalva och befinner mig på en annan organisations planhalva. Alldeles konkret måste jag placera min kropp och min tid i lokaler som är fyllda med något annat än typisk kyrklig verksamhet.

Organisationen

Något som blivit tydligt för mig i min nya uppgift är att min grundläggande drivkraft är den samma som tidigare. Jag var kyrkoherde/chef för Svenska kyrkans liv i ett stort pastorat i Borås. Församlingarna som jag ansvarade för har ca. 30 000 tillhöriga. Till detta kommer ett stort antal ideella medarbetare samt ca. 70 tillsvidareanställda. När jag tänker på den drivkraft jag hade som ledare och chef så handlade det om att bidra till organisatoriska strukturer som hade ambitionen att nå utanför sig själv. En organisations mål kan aldrig vara att förbli på sin egen planhalva. Det finns en målsättning som skall uppnås och en daglig uppgift som skall lösas i överenstämmelse med uppställda mål.  Organisationens uppgift är att genom kompetens, kreativitet och tid vara på den andres planhalva på ett effektivt sätt.

Självklart måste alla organisationer slå vakt om sin historia och identitet, den är en viktig plattform. Inte minst i gamla och traditionsrika organisationer får man se upp så att inte bevarandet av identiteten blir det enda målet man vill uppnå med sin verksamhet. Då har man hamnat på den egna planhalvan och ägnar sig åt att förhindra förluster istället för att våga sig längre ut på planen och försöka vinna.

Relationer

Detta är en tankelinje som självklart fungerar bra när man reflekterar på organisationsnivå men den är lika relevant om vi tänker på hur vi förhåller oss till varandra inom det egna laget/ arbetslaget. Relationerna individer emellan mår också bra av att fundera i dessa banor. Antigen det handlar om relationen ledare, medarbetare eller arbetskamrater emellan så måste målet vara att det finns en så trygg miljö att leva i så att vi har modet att lämna vår egen trygga sida och våga oss till den andres upplevelse av livet, den andres planhalva. Denna bild, i all sin brist, rymmer också det faktum att vi måste våga släppa in andra på vår egen planhalva också.

Slutsatser

Om man på organisationsnivå eller mellan individer tänker enligt tankemodellen; man kan bara vinna matchen om man är på den andres planhalva, måste man fråga sig, Vilken är matchen samt, Vad innebär det att vinna? Som jag sade inledningsvis har alla bilder sina begränsningar. När man talar om vinst i mellanmänskliga relationer och i organisationers förhållande till varandra handlar det inte om att någon skall vinna på den andres bekostnad, snarare att man finner en livsform som ger ett mervärde, vinst för båda. Kanske man skall tillägga, det borde inte innebära.  Om man vill klura ytterligare på bilden kan man fundera över var spelplanen är belägen. Även när vi spelar hemmamatch finns den andres planhalva.  Ett resultat som måste betecknas som en seger är när man vågat närma sig en annan människa eller organisation på ett sådant sätt att tilliten och ärligheten har ökat mellan oss, att förtroendet djupnat, samt respekten vidgats.

En sak är säker, antingen det gäller bollsport eller livet, skall man vinna matchen kan man inte leva planlöst!

 

 

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)