Skapa drivna team

Att skapa högpresterande självgående team, behöver inte vara svårt att skapa. Det handlar om ramar, tillit och stöd.

Jag har haft förmånen att skapa drivna team och lära ut hur du gör. Är fascinerad av hur kvalitén på arbetet förbättras och hur mycket mer motiverade medarbetarna blir. Så hur skapar och leder man resultatbaserade arbetsmiljöer? Här kommer några tips.

 1. Skapa ramar
  Det är viktigt att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. Skapa ramarna för gruppen genom att göra en avdelnings/enhets beskrivning av vad de förväntas leverera och när. Den ska vara ha tydlig och ha mätbara mål.  Skapa beskrivningen och målen tillsammans med gruppen, så ökar förståelsen för vad som förväntas och de blir mer motiverade.
 2. Ta fram en jobbeskrivning
  Om gruppmedlemmarna har olika arbetsuppgifter, behövs även en mätbar beskrivning med deadlines på individ nivå. Ta därför tillsammans fram en jobbeskrivning. Undvik att gå in på hur det ska göras, fokusera istället på vad som ska levereras och när det ska vara klart.
 3. Visa förtroende
  För att skapa ett självgående team krävs en hel del tid att stötta hela gruppen och individen. Hur lång tid det tar innan de är högpresterande beror på hur självständiga de är från början och hur erfarna de är på sina arbetsuppgifter. Det viktiga är att du som ledare inte lägger dig i deras arbete på detaljnivå, utan visar att du tror på deras förmåga och finns där om de har frågor eller funderingar. När medarbetaren vill ha en diskussion på detaljnivå undvik att ge konkreta svar, be hen istället ta fram olika alternativa lösningar som ni kan diskutera för och emot.
 4. Bevaka det dagliga arbetet
  Sätt upp en rutin tillsammans med teamet hur ni hanterar uppföljning. Vill ni ha dag-, vecko- eller månadsmöten?  Vad ska följas upp under mötet? Var även tydlig med att ev. förseningar eller uppkomna problem flaggas upp så snabbt som möjligt.
  En av utmaningarna på medarbetarnivå är att förstå vilken kvalitetsnivån som förväntas. Det gäller både de som under- och överprestaterar.
Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)