Idésprutorna – tillgång eller gissel?

Kreativa människor är de en tillgång eller skapar de mer oreda än arbetsro? Under hösten har jag haft nöjet att jobba med olika typer av uppdrag, som fått mig att reflektera över hur idésprutorna agerar och hur de tas emot i olika organisationer. I många av organisationerna har man ingen beredskap för att hantera alla idéer och kreativitet, utan är osäkra på hur man hanterar situationen.

För ett snabbväxande företag kan idésprutorna vara en stor tillgång och de kan dessutom få med sig kollegorna att fundera kring förbättringspotentialer och öka på den interna drivkraften. Oftast är de nyanställda som ännu inte blivit ”hemmablind”. De ser lättare helheten och upptäcker därmed dubbelarbete, onödiga arbetsrutiner och kan se smidigare arbetssätt.

Idésprutorna

Utmaningen att leda idésprutor är att få dem att styra mot uppsatta mål och hitta förbättringspotentialer inom organisationens ramar. Plocka ut och genomför de punkter som är relevanta och för organisationen framåt. Låt även personen få möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och inte detaljstyra deras arbete. Då tappar de lätt drivkraften och därmed produktiviteten.

Det allra viktigaste är att du tar dig tiden att lyssna på alla idéer som dyker upp. De idésprutor jag lyssnat på i höst har haft fokus på konkurrenskraftigare produkter/tjänster och bättre förutsättningar för tillväxt. Alltså en riktig tillgång för organisationen.

 

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)