Inlägg

Ordförandens exit-strategi

Jag är inte bara egenföretagare, jag är ordförande också.…

Ledarskap är relationer och tillit (även när det går undan)

Jag utbildar ledare inom ideella organisationer genom mitt jobb.…

Utmaningar för personal i ideell sektor

I mars blev jag vald till ordförande i Röda Korsets Växjökrets.…