Ledarskap är relationer och tillit (även när det går undan)

Jag utbildar ledare inom ideella organisationer genom mitt jobb. I mitt eget ideella engagemang är jag ordförande för Växjö Rödakorskrets och möter precis samma utmaningar som deltagarna i mina ledarskapsutbildningar.

Just nu upplever många ideella organisationer att förutsättningarna inte riktigt är de samma som nyss. Många människor på flykt kommer till Sverige och behöver stöd och hjälp, så behoven och förväntningarna på organisationerna ökar. Samtidigt hör väldigt många av sig och vill hjälpa till som frivilliga.

Det är väldigt bra att vi blir fler nu, det är alldeles nödvändigt om vi ska kunna möta behoven. Samtidigt ställer det helt andra krav på en organisation när det kommer sextio nya medlemmar som vill ha information och en vettig uppgift så snart som möjligt, än om det kommer en, två eller tre åt gången, som vi är vana vid. Det gäller att snabbt få nya rutiner på plats när det gäller att introducera, utbilda och aktivera medlemmar.

I Växjö Rödakorskrets har vi den stora förmånen att ha ett kansli med anställd personal, just nu fyra fantastiska personer. Jag är så grymt imponerad över hur snabbt de skalar upp verksamheten, även när det innebär övertidstimmar och att personalen behöver samarbeta och göra det som krävs, inte bara det som normalt ingår i arbetsbeskrivningen. De är snabba, kreativa, smarta, prestigelösa och modiga.

Här är några sätt vi arbetar med integration i Växjö just nu:

  • Programmet Mentor till Mentor, där nyanlända matchas ihop med en svensktalande mentor (i samarbete med Växjö kommun).
  • Programmet Kompis till Kompis som är en lillasyster till Mentor till Mentor och riktar sig särskilt till ensamkommande barn i familjehem (i samarbete med Växjö kommun och med stöd av Länsstyrelsen).
  • Läxläsningskvällar och träffpunkter som just nu har över hundra deltagare och ett tjugotal frivilliga per kväll.
  • En simkurs för kvinnor.
  • Svenskträning på dagtid för dem som bor på asylboende (i samarbete med Folkuniversitetet).
  • En grupp frivilliga som ordnar aktiviteter för asylsökande som väntar på besked och som också hjälper dem med diverse praktiska problem.
  • Klädinsamling vid behov, i samarbete med Dackekretsen, som är vår ”grannkrets” inom Röda Korset och som håller i secondhandbutiken och träffpunkten Kupan i Växjö.

Alla aktiviteterna bygger på frivilligas arbete. Personalens roll är bland annat att samordna, projektleda, vara bollplank, ha överblick, sköta ekonomi och administration och återrapportera till våra samarbetspartners och till styrelsen.

Personalen leds av en ideell styrelse som träffas en gång per månad. Ingen av oss i styrelsen har någon arvodering, vi är frivilliga som alla andra medlemmar som arbetar i kretsen. Samtidigt är vi arbetsgivare till personalen. Vi har ingen anställd chef, vilket innebär att även den rollen faller på styrelsen. Det är ett vanligt sätt att organisera verksamheten i lokala organisationer med få anställda.

När verksamheten behöver anpassas efter verkligheten i mycket snabb takt och nya projekt skapas hela tiden, är det inte helt lätt att hänga med som styrelse. Vanligtvis får vi rapporter från personalen till varje styrelsemöte och någon från styrelsen träffar personalen veckan efter styrelsemötet. Just nu räcker det inte på långa vägar.

I dagsläget träffar jag därför personalen varje vecka, för att stämma av, hålla mig uppdaterad och fånga upp strategiska frågor som vi behöver ta i styrelsen.

Under alla de år som jag har utbildat ideella ledare så är relationen mellan styrelse och personal en av de frågor som hela tiden kommer tillbaka. Hur ser vi till att styrelsen inte är för operativ och detaljstyrande? Och hur ser vi till att personalen inte rusar iväg och fattar beslut som borde ligga på styrelsens bord?

Mitt korta svar på den frågan handlar om tillit. När personalen litar på att styrelsen verkligen styr och tar sitt uppdrag på allvar så kommer de att vara fullt bekväma med att låta styrelsen fatta de strategiska och långsiktiga besluten. Och när styrelsen litar på att personalen verkligen genomför de beslut som styrelsen fattar så kommer de att ha mycket lättare att låta bli att peta i detaljerna.

När det händer mycket och tempot är högt behöver den där tilliten vårdas extra väl. Det ser jag som en av mina viktigaste uppgifter som ordförande. Tillräcklig information åt båda håll och nära kontakt med personalen och med styrelseledamöterna, även mellan styrelsemöten, är några av nycklarna.

Det är fantastiskt att vara en del av en rörelse som gör praktisk skillnad i en situation när det verkligen, verkligen behövs. Det ställer också stora krav på ledarskapet och jag lär mig massor. Hela tiden.

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)