Inlägg

Fördomar och mod i arbetslivet. Arbetslivets dag 2013.

Fördomar och mod i arbetslivet. Högt i tak - men var har vi…

Arbetsförmedlingen, arbetssökandet och självkänslan, del 3

/
Något behöver göras Ju mer jag tänker på det här med Arbetsförmedlingen,…

Hur förhåller du dig till förändringar på jobbet?

/
Statsvetaren Lennart Lundquist presenterade för många år sen en förklaringsmodell för olika sätt som en enskild anställd kan förhålla sig till sitt arbete. Han menar att hur de anställda förhåller sig till strukturen i organisationen är avgörande för om ledningen lyckas fullfölja sin styrning. Antingen kan den enskilde anställde: