Vill du byta med chefen?

Chef, ledare eller kanske rent av föregångsman. Hur lätt är det att vara chef? Eller kanske skall frågan omformuleras till hur lätt gör du det för din chef?

Det finns formella ledare och informella ledare. Enligt alla teorier så är den optimala lösningen när den formella ledaren också kan vara den informella. Motsvarande skräcksituation är när den informella utmanar den formellt utsedda ledaren om ledarpinnen. En lösning skulle då kunna vara att man vid tillsättande och utnämnande av chefer och ledare att man letar upp de informella ledarna i den egna organisationen. Låt dessa personer växa upp och bli våra chefer.

Men vad händer då svåra beslut skall tas? Omorganisation, personalförändringar och rationaliseringar i organisationen är alla saker som påverkar den egna personalen positivt eller negativt. Vågar chefen leda, fatta besluten och driva igenom dem? Kanske chefen öppnar upp för stor delaktighet och medbestämmande. Medbestämmande som medför att beslut skall omprövas. Kanske det är bättre att remittera ärendet en gång till än att fatta beslut nu?

Hur ofta hör man inte:

”Hur kan hen fatta ett sådant beslut”?

”Litar hen inte på sin egen organisation”?

”Nu har hen fattat ett sådant beslut igen”!

”Återigen är besluten omprövade”!

”Och jag, som tyckte att hen var så klok när hen arbetade ibland oss”!

Hur många ställer sig frågan om de är lojala gentemot ”chefen”? Kan man kanske göra något för att underlätta för de som skall fatta besluten? Eller är det enklare att kasta första stenen?

Hur lång tid tar det innan den populäraste chefen börjar anses vackla i sitt ledarskap? Är det efter ett par år eller kan man koppla det till händelser som t.ex. att en omorganisation skall genomföras?

Bytt – Bytt kommer aldrig chef igen!

Patrik Ekstrand
Senaste inläggen av Patrik Ekstrand (se alla)