Arbetslivets Dag – programmet klart!

På Arbetslivets Dag den 12 mars väntar ett kanonprogram kring ett antal högaktuella frågor  – psykisk ohälsa, globala arbetsplatser, ledarskap, styrning av välfärden, integration och sist men inte minst, vad krävs för att vi ska prestera som bäst? Nu fattas det bara vetgiriga och engagerade deltagare! Du kommer väl? Anmäl dig senast den 13 februari, och du, sprid gärna inbjudan :). Varmt välkommen!

Jenny Berg Nilson Global arbetsplatskultur.Global arbetsplatskultur

Hur gör man för att attrahera de bästa i en global konkurrens och hur får man dem att stanna? Jenny Berg Nilson, Senior Vibe Manager på spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment

Johan Alvehus. Onödigt ledarskap.Det onödiga ledarskapet?

Ledarskap nämns ofta som nyckeln till effektivare och lönsammare organisationer. Men är det verkligen nödvändigt med ledarskap i ett arbetsliv präglat av självständighet? Johan Alvehus, lektor, Högskolan i Kristianstad och Lunds universitet

Christian Tangkjaer. TIllit som styrning.Tillit som styrning

New Public Management (NPM) dominerar styrningen av offentlig sektor, men kritiken är ofta hård. I Danmark har man istället börjat styra med tillit som princip. Med gott resultat. Christian Tangkjaer, lektor & prodekan, Copenhagen Business School

Pär Pettersson. Mänskliga förutsättningar.Förutsättningar för prestation

Hur rustade är vi att klara av det moderna arbetslivets krav och kan vi göra något för att bli bättre rustade? Pär Pettersson, forskare Kristianstad högskola, Senior partner AGERUS, Psykologisk coach, Tre Kronor Ishockey

Anders Gustafsson. Högpresterande > stigma.Från högpresterande till skuld, skam och stigma

Svensk, högutbildad, kompetent. En rekryterares dröm. Ända tills han berättar att han har ADHD och Bipolär sjukdom. Vad har hans situation lärt honom och vad kan vi lära oss av det? Anders Gustafsson är Attitydambassadör för (H)järnkoll

Cecilia Sahlström. Integration.Ledarskap för inkludering

Det pratas mycket om integration, men vad kan vi göra för att människor ska känna sig välkomna och skapa sig ett nytt liv? Cecilia Sahlström, f d poliskommissarie, engagerad i integrationsprojekt, Lyft Kreativt Ledarskap AB

Lisbeth Rydén
Följ mig på: