För ADHD och mångfald i arbetslivet.

Det betyder mycket för mig att få dela mina livserfarenheter i hur jag upplever världen och dess bemötande ur ett adhd perspektiv. Jag har ett stort behov av att göra min röst hörd, egentligen inte för min skull utan för alla de människorna som ännu inte hittat sin röst. Själv behövde jag hjälp utifrån, att någon trodde på mig innan jag trodde på mig själv. De personerna kallar jag för mina ”VIKARIERANDE HOPP”. Några få änglar som hjälpte mig se att jag själv hade inneboende förmågor att existera och leva ett värdigt liv.

Jag vill också dela hur jag tagit tillvara på möjligheterna att leva ett ”vanligt” liv trots, eller kanske tack vare, dubbeldiagnosen ADHD /DAMP och en djupt rotad depression. Vad det innebär för mig som egen företagare men även hur det påverkat mitt arbetsliv i helhet och hur arbetsplatser kan tänka för att tillvarata på individen.

Själv hade jag en ouppnåbar bild av den ”arbetande” kvinnan. Allt för att inte ha en chans att lämna min trygghet. Alla mina tidigare MISSLYCKANDEN och min icke existerande självkänsla höll mig fången i mig själv. Jag skylde på andra och såg inte mitt egenansvar i situation.

Det var en aktiv handling och en process, att ta plats och stå upp för mig själv och mina döttrar. Mitt nya ”JAG” är född ur en lång men utvecklande rehabiliteringsprocess som gett mig insikten att jag duger precis som jag är och behöver inte ursäkta mitt ”äkta” jag.

Min tanke är nu att jag är ju född och det ger mig en plats på jorden. En plats jag inte ska behöva be om eller ursäkta mig för att göra det bästa av. Vi är alla här för att komplettera varandra och vara stolta över mångfalden vi skapar i både samhället och i arbetslivet.

Go EGO with LOVE..

// EgoWera

2 Kommentarer

Kommentering är stängd.