Att leda en växande organisation II

 

Hur lyckas du övervinna trögheten i organisationen och få igång tillväxt processen? Här kommer andra delen av Dr John Kotters metod att leda organisationer i förändring. Första delen handlade om att skapa en vision och få igång processen. Denna del handlar om att engagera och aktivera alla medarbetare för att sätta fart på processen och få den i mål. Här är de avslutande metodstegen:

  • Sprid visionen: För att aktivera fler medarbetare behöver de få information om varför processen är nödvändig och få dem att förstå visionen och målet med tillväxten. Ta hjälp av förtruppen som redan anammat idén och låt dem sprida budskapet.
  • Skapa handlingsutrymme: Gör det möjligt för medarbetarna att få ta egna beslut och initiativ för att komma framåt. Att själv kunna påverka hur man kommer fram till målet är en viktig drivkraft.
  • Skapa delmål och fira dem: Gör förändringsarbetet mer greppbart och visa på att arbetet går framåt genom att sätt upp mindre mål under vägens gång. Var noga med att synliggöra att de nåtts och fira att man tagit ett steg till framåt.
  • Håll tempot uppe: Att nå en ny vision tar tid och kräver mycket engagemang och tid från hela organisationen. Var uthållig, entusiasmera och stötta medarbetarna, så att processen går framåt.
  • Skapa en ny organisationskultur: Ju fler av de nya arbetssätten som blir till vardagsrutiner, desto snabbare nås det nya målet och det skapas en ny organisationskultur. Det först när du lyckats skapat den nya organisationskulturen som förändringen verkligen är anammad av hela organisationen.

(Fritt från John Kotter ”Our Iceberg is melting”)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)