Intern sökoptimering finns det?

De flesta organisationer har någon gång jobbat med sökoptimering på internet. Men hur många har funderat över att vi även behöver fundera på hur vi sökoptimerar internt? Ordet sökoptimering innebär ju att information ska bli så lätt hittad som möjligt för den som söker efter något.  En nyligen gjord undersökning visar att 82 % av de anställda anser att de har omoderna arbetsmetoder för att hitta den information de behöver internt och att 25 % anser att effektiviteten är sämre idag än 2009.  Dessutom ansåg 91 % av de tillfrågade företagen att den ökande informationsmängden hade störst inverkan på företagets möjligheter att hantera kritiska verksamhetsprocesser.

Så vad kan man då göra för att öka sökoptimeringen internt? Jo, genom att jobba fram en intern policy. Frågor ni behöver ta ställning till är:

  • Hur ska information lagras? Dokumentstrukturer på servrar och dator eller dokumenthanteringssystem.
  • Var ska vi kunna komma åt informationen?  Jobbdator, internet, mobil och läsplatta?
  • Hur ska informationen struktureras? Per avdelning, arbetsområde, produkter etc.
  • Hur ska du kunna söka information? Använda befintliga sökverktyg eller skaffa nya specialiserade?

(Källa: idg.se)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)