Stressa mindre!

De flesta av oss har en stressig vardag och känner periodvis att ekorrhjulet snurrar alltför fort, utan att kunna påverka situationen. Genom att analysera vilken typ av stress det handlar om kan du enklare hitta ett sätt att hantera den. Dr Karl Albrecht en pionjär inom stresshantering har tagit fram en modell för stress i arbetslivet.

Han delar upp stress i fyra olika typer:

 1. Tidsstress.
 2. Proaktivstress.
 3. Situationsstress.
 4. Interaktionsstress.

Tidsstress

Du upplever tidsstress när du har mycket att göra, har ont om tid eller är rädd för att misslyckas med något. Vanliga exempel är att oroa sig för att inte hinna klart i tid eller att stressa för att komma i tid till ett möte.

Hantera tidsstress

Tidsstress är en av de vanligaste typerna av stress vi har idag. Genom att hantera tidsstress har du mycket att vinna. Genom att göra följande punkter kan du minska på tidsstressen.

 • Skapa bra planeringsrutiner. Jobba med tidsplanering i din kalender, ”Att göra”- listor eller handlingsplaner om du har mer komplexa uppgifter.
 • Prioritera viktiga saker och avsätt tid att utföra dem. Ställ dig frågorna ”Är det viktigt?” och ”Är det brådskande?” för att prioritera rätt. Två ja ger högsta prioritet, två nej ger lägsta prioritet.
 • Skapa mer tid under din arbetsdag. Dels genom att hitta tider på dagen då du får jobba ostört och dels hitta de tider när du är som mest effektiv.
 • Bli duktigare på att säga nej till oprioriterade uppgifter eller boka in dem längre fram när du har möjlighet att ta itu med dem.

Proaktivstress

Denna typ av stress uppkommer av dina funderingar kring framtiden. Det kan vara en specifik uppgift du ska göra t ex en presentation om några veckor. Det kan också vara en allmän oro över framtiden och en känsla av att något kommer att gå fel.

Hantera proaktiv stress

Att inte leva i nuet, utan istället fokuserar på framtiden gör att du har svårt att koppla av och hinna återhämta dig innan nästa arbetstopp.  Problemet är att hjärnan inte ser skillnad på en verklig situation och en tänkt situation. Dvs. hjärnan blir lika stressad oavsett om du har en stressig dag eller oroar dig för någon framtida uppgift.  Du kan hantera proaktiv stress genom att jobba med följande:

 • Tänk, ”det kommer att gå bra”, istället för ”det kommer att gå fel”.  Det minskar oron.
 • Träna dig själv i att vara i nuet. Finns olika tekniker t ex mindfulness, meditation eller lära dig att ”bara vara”.
 • Minska din prestationsångest genom att lugnt och sakligt analysera den framtida situationen och ta fram en plan för hur du hanterar ev. problem som kan dyka upp.

Situationsstress

Situationsstress upplever du när du upplever att du inte har kontroll över en obehaglig situation. Det kan vara en nödsituation, men mer ofta en konflikt internt i arbetsgruppen, ifrågasättande av ditt arbete eller att säga upp någon.

Hantera situationsstress

När du befinner dig i en ”nödsituation”, gör sig din kropp beredd på att anfalla eller fly. Oavsett vilket alternativ du väljer innebär det en fysisk stress. Genom att bli medveten om att detta inträffar och att du tränar dig att slappna av, kan du fokusera om och lägga din energi på mer konstruktivt agerande dvs. att lösa situationen. Är du osäker på hur du ska agera i en konflikt, eller hantera arbetsrelationer, öka din kunskap inom området och gör dig mer förbered.

Interaktionsstress

Interaktionsstress uppkommer när du oroar dig över att kontakta en person eller en grupp av personer. Det kan vara en chef, medarbetare eller en kund, som är upprörd över något som inträffat. Interaktionsstressen kan också uppkomma när du haft en hektisk period med mycket kontakt med människor, t ex efter en mässa, konferens eller dylikt.

Hantera interaktionsstress

Genom att öva upp sin sociala förmåga, underlättar du för dig själv att lättare hantera situationer med upprörda personer. Beror stressen på att du haft en hektisk period, dra ner på takten efteråt och försök att utföra arbetsuppgifter som innebär mindre kontakt med andra.

(Källa: ”Stress and Manager”, Dr Karl Albrecht)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
2 Kommentarer

Kommentering är stängd.