”Växtvärk” eller smidig tillväxt II? – Konsten att växa optimalt

Hur anpassar du en organisation till omvärldens krav och gör den mer adaptiv till nya förutsättningar? Det är alltid en balansgång mellan att hitta fungerande effektiva arbetsprocesser och rutiner mot strävan att anpassa sig efter nya förutsättningar från kunder och leverantörer. Blir justeringarna för stora eller för ofta tenderar produktiviteten att gå ner. Det gäller därför att ha fingertoppskänslan för när våra rutiner behöver justeras och hur mycket vi mäktar med.

Vi människor är av naturen lata dvs. vår hjärna vill göra av med så lite energi som möjligt för att spara energi till ”sämre” dagar. Det innebär att vi föredrar att göra saker som vi ”alltid har gjort”, då det kräver minimalt med energi. Kan därför ta tid att få igenom en justering. Framför allt om de befintliga arbetsprocesserna och rutinerna har funnits en längre period och är väl förankrade hos medarbetarna. Men min erfarenhet är att ju mer organisationen blir van vid mindre förbättringar över tid. Desto lättare och snabbare går det att genomföra dem.

Att låta medarbetarna själva driva förbättringarna framåt, är ett enkelt sätt att hitta bra lösningar och motivera till snabbare genomförande. Många medarbetare har redan hittat knep att anpassa sig efter de nya omvärldskraven, som de andra kan ha hjälp av. Ta även hjälp av de nyanställda som ofta har med sig egna erfarenheter om hur rutiner och datasystem kan förbättras. Det som krävs för att få igång diskussionen är att sätta

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)