Är du en hälsoskapande medarbetare?

 Ibland roar jag mig med att googla olika kombinationer av ord för att se vad som dyker upp. Inför skrivandet av detta lilla inlägg testade jag ”ledarskap+hälsa+forskning” samt chef+hälsa+forskning”. Resultatet blev ungefär detsamma oavsett vilket ord jag använde. Jag hittade en del om chefers hälsa, exv hur de hanterar stress eller hur det påverkar hälsan att bli utsatt för ett mediedrev. Det mesta handlade emellertid om chefens (stora) betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för sina anställdas (arbetsrelaterade) ohälsa. Detta brukar kanaliseras genom att chefer genom sin funktion får ansvar för att se till att ingen medarbetare blir sjuk av att arbeta. Det bästa sättet att bidra till detta verkar vara att vara just ”en bra chef”. Då bidrar man till god hälsa.

Chefer är (oftast) också anställda och alldeles säkert också människor. Trots det verkar få studier ta utgångspunkt i att relationen chef-medarbetare går åt två håll. Med en snabb googling hittade jag inte en enda studie som undersöker hur medarbetarna påverkade chefers hälsa och välbefinnande. Det finns en mängd rekommendationer om ”hur man ska vara” som chef eller vilka villkor som behöver finnas för att chefen ska kunna vara en bra chef och därmed bidra till hälsa för sina medarbetare, men som sagt inte så många rekommendationer för hur ”en bra medarbetare” ska vara för att chefen ska kunna hålla sig frisk.

Men man kan ju alltid spekulera – hur skulle en sådan rekommendation se ut? Och då menar jag inte att vara ’tyst, lydig och tacksam’. Allvarligt, vad skulle du som chef önska av dina medarbetare så att du skulle känna att du håller dig frisk av att gå till arbetet? Vad är det som bidrar till att minska respektive stärka ditt välbefinnande som chef och människa i relation till medarbetarna?

Och till dig som är medarbetare (konstigt ord förresten): vad gör du, eller undviker att göra, för att bidra till din chefs hälsa?

Är det någon som har tips på studier inom området så är jag även tacksam för dessa!

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
1 svara
  1. Ingrid Astbo, Skapa nu
    Ingrid Astbo, Skapa nu says:

    Jag tolkar ordet medarbetare som att man arbetar MED ledaren (chefen) mot samma mål, vilket jag tycker är det enda rätta. Det kräver kanske att ledaren är ” En kropp som sprider ljus, värme och energi”. (Definition av ordet ledare i ett gammalt uppslagsverk.)
    Men om man tycker att chefen har ”fel” ideér blir det ju genast ett problem. Då kan man ta till Bengt Renanders ekvation: Viljan – Verkligheten = Problem. Är gapet mellan Viljan och Verkligheten väldigt stort är alltså Problemet väldigt stort. Ska jag då ta itu med Viljan Eller
    Verkligheten?

Kommentering är stängd.