Är morgondagens arbetsliv på distans?

Är morgondagens arbetsliv på distans?

Att tekniken skulle ha kunnat påverka arbetslivets utformning mer än den gjort råder det nog ingen tvekan om. I ett blogginlägg den 11 november frågar till t ex Ingrid Guillermo var distansjobben finns.

Sedan några år tillbaka har jag uppdrag som distanslärare. Jag jobbar hemifrån och det gör mina elever som befinner sig utspridda över hela Sverige också. En del av dem läser hela sin gymnasieutbildning på distans och flera av dem gör det eftersom de är goda entreprenörer. Någon jobbar med hästar på familjeföretaget, en annan är frilansfotograf och en tredje driver webbyrå – helt oförenligt med vanliga skoltider! Kanske går det att dra slutsatser om vad de kommer att bidra med i arbetslivet?

Hur ser skoldagen ut när man inte har någon skola att gå till? De flesta märker att det är viktigt att planera sin tid. När de löser sina uppgifter väljer de ofta att använda människor i sin omgivning som bollplank och söker inspiration och svar i olika fora på internet. De går ofta utanför uppgiftens ram för att läsa på mer för att bättre kunna greppa ny information. De har ofta kontakter runt om i världen som bidrar. Resultatet är att de löser uppgifterna på ett för skolan otraditionellt sätt och med ett annat innehåll. De är goda exempel på en annan aktuell frågeställning: Vad är egentligen entreprenöriellt lärande? Visst är detta lätt att applicera på arbetslivet?

Kanske känner arbetsgivare oro för att distansarbetet ska missbrukas eller på annat sätt vara ineffektivt? Jag som lärare var också orolig en gång, men nu kan jag lugna arbetsgivarna. De kommer att få ut mycket mer av sina anställdas tid med inslag av distansarbete! Visst finns det arbetstagare, liksom det finns elever, som inte trivs med arbete på distans, men vem talar om att det bara ska finnas antingen eller?

Friheten är viktig. Att kunna jobba på när man har en bra dag och ta det lugnt när man har en sämre. Att kunna jobba i lugn och ro. Det är tidseffektivt eftersom man slipper en del förflyttning. I en otraditionell miljö söker man andra bollplank än man har på kontoret medan man ändå har kollegorna nära till hands i nätverket. Det innebär eget ansvar och det är en stark motivationsfaktor! Och de är en mirakelkur för familjelivet om man lever med någon som jobbar udda tider. Den som mår bra presterar bättre!

Så när blir distansarbete vanligare? Det blir det snart! Så fort det kommer ut en generation på arbetsmarknaden som ser distansarbete som något naturligt. Som vet hur och att det fungerar. Som startar företag, blir chefer och fackliga förtroendevalda. Som vet att den fysiska arbetsplatsen även kan ha en hämmande verkan. En generation som inte nöjer sig med att tänka utanför boxen utan även tänker utanför kontoret! Faktum är att några av dem snart tar studenten.