Att få sina normer ifrågasatta.

”Det handlar om mina värderingar och de kommer från min bakgrund, jag kan inte tvinga dig att tycka som jag men om vi kan skapa en dialog utan att vara dömande tror jag vi båda kan växa som individer.”

 

Att arbeta med normer och värderingar kan vara ett tveeggat svärd, det ger enligt mig ett oerhört mervärde i mitt liv och skapar möjlighet att förstå individer som mer än del av en grupp. Samtidigt upplever jag att det finns stor risk för en omedelbar och svårförklarad konfrontation och skälen till det är flera.

 

Att få sina värderingar ifrågasatta kan upplevas som svårt för många, för vi vet inte alltid varför vi känner på ett visst sätt, känslan bara finns där. Om vi sitter i t.ex. en utbildning kan vi med kort varsel hamna i en situation där jag får dessa ifrågasatta eller till och med kritiserade och det kan lätt skapa en kamp/flykt situation. Värderingar och även våra sociala normer kräver tid, tid att förstå och vid behov även tid att förändra.  Av de anledningarna är just diskussioner kring värderingar och normer svårare än rena faktafrågor och kräver mycket av den som ska försöka nå en förståelse eller förändring.

Av just det skälet har jag börjat inleda mina föreläsningar/utbildningar med den inledande meningen. Jag vill att de som deltar ska förstå att jag inte representerar någon 3e person om jag inte uttryckligen säger det, mina värderingar är mina egna och de får jag stå till svars för.

Jag vet att mina värderingar är en blandning av sociala sammanhang sedan min födsel där mina föräldrar, vänner och övrig omgivning har haft stort inflytande. Det har också skett en hel del förändringar av mina värderingar över åren, en öppenhet och nyfikenhet för individer på ett sätt som jag kan känna saknades tidigare.

 

Jag tycker det också är viktigt på en arbetsplats, vi måste ta ansvar för våra egna värderingar och inte förutsätta att de delas av alla.

Andreas Brömster
Senaste inläggen av Andreas Brömster (se alla)