Inlägg av Mats Fred

Vi påverkas mycket, men vet inget, och verkar bry oss ganska lite, om EU!

En undersökning av Svenska kommuners kommunfullmäktige visar att ca 60% av allt som behandlas där är sådant som påverkas av EU (Nyberg, 2010). Det handlar dels om fall där EU direkt styr genom förordningar eller direktiv som är bindande för medlemsstaterna (och då även kommunerna) som exempelvis miljöregler, livsmedelstillsyn och antidiskriminering. Men det handlar också […]

Spongebob som offentlig organisation

Offentliga organisationer beskrivs ofta som stora, hierarkiska, byråkratiska, tunga, svårföränderliga kolosser. Själva sinnesbilden av statliga myndigheter, landsting/regioner eller svenska kommuner är tunga, gråa stenar. Men det finns andra berättelser om vår samtid och dess institutioner. Zygmunt Bauman pratar om en ’flytande modernitet’ i vilken modernt liv och moderna organisationer har en bräcklighet, en sårbarhet och […]

Rapport från ett aktivitetsbaserat flexkontor med ”clean desk policy”

”En modern verksamhet måste huseras i en modern byggnad och en modern byggnad bör vara flexibel”. Så löd/lyder retoriken bakom min arbetsplats flytt från en gammal byggnad till en ny. Flytten innebar ett hejdå till långa, mörka  korridorer, små rum, få fönster, egna bokhyllor, hurtsar, skrivbord och stolar, och ett hej till ljusa, öppna lokaler […]