Du kan leda. På ditt sätt.

chef-aug-2014Läser en artikel i tidningen Modern Psykologi (Augusti 2014 sid 32) om chefskap. Den bygger på en intervju med professor Endre Sjøvold som forskat om chefsrollen.

Sjøvold menar att de allra flesta människor har förmåga att leda, men att många av oss aldrig har anledning att plocka fram just de egenskaperna hos oss själva. Somliga gör det naturligt, andra tar fram sin inre chef när det behövs, till exempel när de plötsligt får en ledarroll de inte själva sökt eller om det uppstår en krissituation. 

Det främsta råd som Sjøvold vill ge till nya chefer är att hitta sin egen personliga chefsstil. Det går att bygga ditt ledarskap på de unika talanger som just du har, snarare än att försöka passa in i mallen för hur en chef ska vara.

Två egenskaper tas upp i artikeln som centrala för om du vill bli en bra chef, enligt Sjøvold. Tack och lov menar han också att dessa går att träna upp. De två egenskaperna är:

  • Självinsikt. Om du känner dina egna styrkor och svagheter så kan du använda styrkorna och kompensera svagheterna. Du kan till exempel se till att samarbeta nära med en kollega som du kan delegera till när det gäller de områden du själv behärskar sämre.
  • Förmågan att förstå och kunna läsa av hur ditt beteende påverkar andra människor och hur andras beteende påverkar dig.

Sjøvold säger:

– Det är otroligt hur mycket man kan bli bättre på. Det går även att bli mer offensiv, dämpa sin aggressivitet och öka sin karisma.

Det här stämmer väl överens med min erfarenhet från ledarskapsutveckling för ideella och idéburna organisationer. Ledarna växer med uppgiften och lär sig ledarskapshantverket utifrån sin erfarenhet.

Många av dem som exempelvis blir ordförande i en ideell organisation blir det inte för att de uppfattar sig själva som självklara ledare utan för att de är personer som tar ansvar och vill göra skillnad. De är engagerade, brinner för sin organisation och är beredda att lägga tid och kraft på den.

Därför säger de ja när de blir tillfrågade om en ledarroll. Sedan hittar de sätt att hantera de utmaningar som ledarskapet innebär och lär sig av sina segrar och sina misstag. Med tiden skapar de sin egen ledarskapsvision, mer eller mindre uttalat, och kliver in i ledarskapet på sitt sätt. Gör kostymen till sin egen.

Vilka egenskaper skulle du behöva utveckla eller vässa om du hamnade i en chefs- eller ledarroll?

 

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)