Få mer gjort, avsätt 10 min om dagen

Vad kan restaurang branschen lära oss andra när det gäller effektivare arbetssätt? Jo, en hel del faktiskt. Restaurang kök är ofta en stressig miljö med kort framförhållning och snabba kast.

Anthony Bourdain, internationellt känd kökschef i New York, skriver i sin bok ”Kitchen Confidential” att ”mise-en-place” är en viktig ritual för alla stjärnkockar.   ”Mise-en-place” kan översättas till ”allting på rätt plats”. I praktiken involverar det studera receptet, gå igenom de redskap som behövs, ta fram de ingredienser som behövs innan du startar. Kocken skapar sig en överblick av vad som ska uppnås och tar fram en aktivitets plan för måltiden. Stjärnkockar som Anthony Bourdain har insett att planera i förväg, minskar distraktionerna under genomförandet och ökar möjligheten att ha full fokus på det du gör.

Om vi översätter detta till ett vanligt kontorsjobb. Kan vi konstatera att många av oss startar dagen med att läsa mejl och lyssna av telefonsvararen. Detta innebär att vi tappar fokus på det vi själva vill få ut av dagen och istället koncentrerar oss på vad andra anser att vi ska prioritera. De flesta av oss har sedan svårt att fokusera om till den ursprungliga planen. Om vi istället ställer skapar oss en ”mental mise-en-place” direkt när vi kommer till jobbet och frågar oss: ”Arbetsdagen är slut och jag lämnar kontoret med en enorm känsla av tillfredsställelse. Vad har jag presterat?”

Genom att ställa dig den frågan varje morgon ser du lättare vilka uppgifter som du behöver lägga ner din energi och fokus på och vilka uppgifter som bara upplevs som viktiga.  Skapa sedan en plan hur du ska genomföra dessa uppgifter. Är de komplexa bryt ner dem i olika aktiviteter. Studier visar att ju mer specifik du är om vad du vill åstadkomma desto större är chansen att du lyckas. Nästa steg är att prioriterar dina uppgifter på listan.

Genom att börja varje arbetsdag med denna mini-planering, så skapar du en plan för vad du vill ha ut av dagen. Vilket underlättar när du blir distraherad av andra saker och snabbt behöver fokusera om på rätt saker.

(Källa: Harvard Business Review)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)