Nyttorealisering – nytt fokus på vårt arbete?

Jag har haft förmånen att lyssna på 4 föreläsare de senaste veckorna som pratat om Nyttorealisering utifrån olika perspektiv. Vad är då nyttorealisering?  Nyttorealisering innebär att man vid verksamhetsutveckling har mer fokus på nyttan av det som ska förbättras än på budget och slutdatum. Dvs. att se till att det som utförs verkligen mynnar ut i det önskvärda resultat kunden från början beställt. Detta kan verka självklart, men är tyvärr inte ovanligt att vi missar resultatmätning i våra organisationer. Framförallt om det är komplexa saker som ska levereras.

e-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, har tagit fram en Nyttorealiserings standard för det offentliga Sverige; ”så att investeringar genomförs för att …… höja servicenivån till privatpersoner och företag samt effektivisera processer och organisationer.” Där flertal myndigheter, kommuner och organisationer varit inblandade i utformandet.

Så vad kommer detta att innebära? Jag kan bara sia, men troligtvis att allt fler organisationer och dess medarbetare kommer att få ett nytt sätt att tänka kring sitt arbete. Dvs. det är viktigt att leverera rätt saker och att behovet fylls, oavsett om du levererar något internt i organisationen eller externt.  Det som är spännande att följa är om detta innebär att vi får mer konkreta och mätbara arbetsuppgifter och mer förstår var just vi passar in i sammanhanget.  Två vetenskapligt bevisade motivationshöjare. Kommer vi att få mer nöjda medarbetare och en ökad produktivitet? Förutom att vi får betydligt nöjdare kunder, som troligtvis får det de behövde.

(Källor: Dataföreningen, Softhouse, och e-delegationen)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
1 svara
  1. Lars Benthorn
    Lars Benthorn says:

    Detta med nyttorealisering borde även komma in i anbudsförfarandet vid kommunal och statlig upphandling. Ett problem som måste lösas, och där jag och andra forskarutbildade kan bidra, är hur man mäter nyttan såväl med reaiabilitet som validitet.

Kommentering är stängd.