Förebygga ohälsa på jobbet – Vems ansvar?

Förebygga ohälsa på jobbet, vems ansvar är det egentligen? Ligger det bara på chefens bord? Enligt mig är det allas ansvar. Vad du och jag själva bidrar till varje dag på jobbet.

Det handlar om arbetsplatskulturen. Det handlar om kommunikation och samarbete. Och självklart även om ledning och organisering.

Hur skapas en bra kultur?
Vad innebär då arbetplatskultur? Kortfattat är det en kultur på jobbet där rådande seder, normer, koder, värderingar och attityder ligger till grund för hur dagliga rutiner, beteenden, samtal och grupperingar ser ut på jobbet. Hur skapas en bra kultur? Mycket ansvar ligger på chefen, men inte allt. Varje medarbetare har också ett eget ansvar. Förändringsarbete handlar om samarbete. Och allt börjar med Dig.

Hur är du som kollega?
Rannsaka dig själv. Hur beter jag mig mot mina kollegor? Är jag en schysst arbetskamrat? Vilka fördomar har jag? Tyvärr är den rådande kulturen ofta osynlig, och blir synlig först då någon eller något bryter mot dem.

Hur synliggöra?
Olika metoder för att synliggöra en osund arbetsplatskultur är att arbeta med ett normkritiskt perspektiv. Alltså att identifiera normer och kultur, förändra och sätta gränser för strukturer och normer istället för att enskilda individer ska anpassas efter en mall. Normkritik innebär också att fokusera på makt, att uppmärksamma och ifrågasätta normer om vad som är ”normalt” och därför uppfattas som något önskvärt.

Mötas och lära känna
Jätteviktigt, eftersom många som på olika sätt inte lever upp till denna ”norm” ofta mår väldigt dåligt på jobbet. Kan inte vara öppna och vara sig själva, vilket kan leda till psykisk ohälsa och kanske till och med sjukskrivning om det går för långt.

Ibland går det också för långt eftersom det inte är ovanligt med mobbing och trakasserier för dessa personer. Hur kan vi bättre ta tillvara olikheter på jobbet? Lära av varandra. Hur kan vi mötas, lära känna och skapa förståelse och kunskap, istället för rädsla, okunskap och fördomar? Här finns mycket att göra, och det går att förebygga med mycket vilja och engagemang.

Satsning på att förebygga
På tal om att förebygga, så läste jag glädjande nog i artikeln ”Så ska parterna minska sjuktalen” i tidningen Arbetsliv, att regeringen sagt ja till arbetsmarknadsparternas förslag om hur de höga sjuktalen ska sänkas. Ett förslag som innebär ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete

  • Svenskt Näringsliv, LO och PTK vill bland annat stärka företagshälsovården så att de anställda får tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.
  • Inom den statliga sektorn vill parterna jobba med att identifiera risker för ohälsa och fokusera på åtgärder som kan motverka dem. Bland annat vill de titta närmare på risker inom så kallade kontaktyrken.
  • Inom offentlig sektor, till kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro, ska stödpaket tas fram. Cheferna ska bli bättre på att jobba med rehabilitering och arbetsanpassning.

Mycket goda nyheter detta. Har själv skrivit om risker och ohälsa inom kontaktyrken för den som är intresserad : ”Det sociala stödet är enormt viktigt för hälsan.”

Önskar er en bra arbetsdag! Ta hand om er och varandra!

 

Suzanne Vikström

Suzanne Vikström är diplomerad coach, utvecklingskonsult, mental PT, inspiratör, föreläsare och skribent. Specialitet är psykosocial arbetsmiljö, som utanförskap, negativa beteenden och diskriminering, samt att möta och utmana rädslor, personlig utveckling i jobbet och samarbete.

Hon erbjuder tjänster som ArbetsLivscoach, och livscoaching för enskilda medarbetare, företagare och privatpersoner. Hon kan också anlitas som föreläsare om positiv arbetsmiljö och leder workshops om samspelta team och öppen kommunikation.

Latest posts by Suzanne Vikström (see all)