Hur många kor vill du ha?

Å på vems bekostnad? Såhär i valtider vill jag lyfta fram den roliga och lite populärpolitiska beskrivningen av begrepp inom politiken:

Socialism: Du har två kor och ger den ena till din granne.

Kommunism: Du har två kor, regeringen tar båda och ger dig mjölk.

Byråkrati: Du har två kor, regeringen tar båda, skjuter den ena, mjölkar den andra och häller bort mjölken.

Fascism: Du har två kor, regeringen tar båda och säljer din mjölk.

Nazism: Du har två kor, regeringen tar båda och skjuter dig.

Valet påverkar även arbetsmiljön såklart. Jag funderar hur det blir för alla kommunalanställda i kommuner där vårt nya riksdagsparti tagit sig in i kommunfullmäktige. Vad säger ni som har erfarenhet av detta? Hur blir det att arbeta på en arbetsplats där några av dina högsta ansvariga har en människosyn som säger att alla inte är lika värda eller välkomna?

Linnea Gideonsson
Senaste inläggen av Linnea Gideonsson (se alla)
1 svara
  1. Maria Kullberg
    Maria Kullberg says:

    Jag frågade på facebook och fick det här svaret av en vän som är kommunpolitiker. Jag skulle svara på samma vis. ”Det blir nog mest tydligt i de kommuner där SD hamnar i vågmästarroll. Då kan beslutsprocesserna bli skakiga och osäkra, vilket naturligtvis gör att arbetssituationen för de kommunanställda påverkas.”

    Om man skulle fantisera kring vad som skulle kunna hända… så tänker jag på exempelvis socialtjänsten som har ett arbete där grundläggande tankegångar kring människors (lika) värde spelar stor roll. Arbetsplatsens och den enskilda handläggarens värderingar påverkar hur arbetet utförs, d v s hur mötet med de enskilda hjälpsökande kommuninvånarna går till och vilka beslut som fattas. Vissa ärenden ska upp till beslut i nämnden där politikerna sitter, baserat på hur många mandat de har. Dessa politikers värderingar påverkar ju helt klart besluten som fattas = de anställdas arbete. Ibland blir det väldigt påtagligt när ett beslut går emot en tjänstemans förslag, t ex om det gäller att bevilja plats på ett behandlingshem för en enskild klient. Om tjänstemannen tror starkt på att det är rätt för klienten, innebär ett nej i nämnden ett kännbart avbräck och hinder i arbetet.

    Det är det kortsiktiga perspektivet på nämndsarbetet i förhållande till tjänstemännens arbete. Det långsiktiga innebär en långsam påverkan och förändring av synen på vilket arbete som ska bedrivas av kommunens anställda.

Kommentering är stängd.