Ideell, arvoderad eller anställd?

I ideella föreningar utförs ofta arbetet av både aktiva medlemmar som lägger sin tid utan någon ekonomisk ersättning och av anställda som får lön. Det är en utmaning för organisationen att hitta en bra balans mellan ideella krafter och anställd personal. Den relationen är värd ett eget blogginlägg.

Det här inlägget ska handla om en tredje grupp: de arvoderade medlemmarna, de som är förtroendevalda eller har något annat särskilt uppdrag i organisationen som de får ett arvode för, på hel- eller deltid. Dessa har ofta inte samma trygghet som man har som anställd och omfattas inte av samma avtal och regler, samtidigt som uppdraget hos föreningen ibland är den enda inkomstkällan under en period.

Den som har ett arvoderat uppdrag som sin heltidssyssla befinner sig ofta i en osäker situation. Det är kanske inte säkert att uppdraget förlängs eller också är du uppe för omval och vet inte förrän efter valet om du fortfarande har ett arvoderat uppdrag eller ej. Det gör det svårt att planera sitt liv och kan leda till oro och stress.

För den som har tagit en paus från sin yrkesbana för att till exempel arbeta politiskt under några år kan det vara svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Se till att ni tar ett gemensamt ansvar för det här inom föreningen. Prata om era livsplaner. Bjud in en karriärvägledare som har förståelse för den ideella sektorn och som kan hjälpa er att skapa långsiktiga karriärplaner där det arvoderade uppdraget finns med som en naturlig del. Uppmana de arvoderade att hålla kontakt med sin bransch om de vill tillbaka till den så småningom.

Ett arvoderat förtroendeuppdrag är någonting man tar sig an under några år av sitt liv. Det är inte en karriär. Om ni pratar öppet om det, blir det lättare för den som har ett arvoderat förtroendeuppdrag i några år att släppa taget om sitt uppdrag, utan att det blir en prestigeförlust.

Svikna förhoppningar hos personer som förväntade sig att bli omvalda eller att få sitt arvoderade uppdrag förlängt kan lätt leda till irritation och konflikter. Skapa en kultur där det är naturligt med en omsättning på uppdragen. Hjälp varandra att släppa taget när det är dags.

Finns det något uppdrag som du fortfarande hänger kvar vid, trots att det inte längre känns kul och meningsfullt? Kanske för att du tänker att ingen annan vill ha uppdraget eller för att ingen annan skulle göra det lika bra som du? Jag har mött många ledare som sitter kvar på sina uppdrag helt enkelt för att de bryr sig om organisationen och har svårt att släppa taget. Kanske handlar det om identitet också, att man har växt ihop med sin roll och har svårt att se sig själv utan rollen.

Att stanna kvar i en roll där du inte längre trivs eller kommer till din rätt är att göra både dig själv och organisationen en björntjänst. Släpp taget. Gör en exit-strategi, en plan för hur du ska lämna över och när det ska ske. Lita på att det tomrum som uppstår när du lämnar kommer att fyllas av nya krafter, även om det inte sker samma dag som du går. Din plats är någon annanstans nu.

I september kommer jag ut med en bok om ideellt ledarskap där jag bland annat tar upp de här frågorna. Håll utkik på www.roomforus.se.

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)