Mötesplats för arbetslivets frågor – Arbetslivets Dag!

Arbetslivets Dag 2014

Arbetslivets Dag 2014

Skånes mötesplats för arbetslivets frågor

Nätverk Arbetslivet startade utifrån en önskan om fler samtal kring vårt arbetsliv. – Vad gör det gott eller mindre gott? Hur kan vi göra det bättre? Vi saknade plattformar för dessa samtal och såg till att skapa några, inte minst i form av Arbetslivets Dag.

Den 3 april är du välkommen till Malmö för att ta del av korta inspel/föredrag, delta i samtal och möta andra med intresse för arbetslivets frågor! Kostnaden är 1 295 kr och anmälan ska vara inne senast 26 mars.

ANMÄLAN

Dela med dig av inbjudan!

Vet du någon med intresse för arbetslivet som vill ta del av en inspirerande mötesplats för arbetslivets frågor? En dag för att samtala med chefer, fackligt aktiva, konsulter, HR/personal, utvecklingsledare, hälsovård, studenter och forskare? Vi blir i så fall oerhört glada om du vill sprida inbjudan!

Nätverk Arbetslivet är en ideell förening och allt arbete sker med ideella krafter. Kan vi alla hjälpas åt att lägga tio minuter, så är mycket vunnet i arbetet för ett gott arbetsliv!

Använd delaknapparna i detta inlägget, eller sprid länken http://arbetslivetsdag.se.

Varma hälsningar från en som vill träffa dig den 3 april!
Maria Kullberg, ordförande Nätverk Arbetslivet

Arbetslivets Dag 2013

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)