Nya förutsättningar? – Skapa ett superteam

Står ni inför nya förutsättningar i organisationen? Har arbetsvillkoren förändrats? Gör som Pfizer, skapa ett internt superteam och hitta en nytt fungerande arbetssätt.  I Pfizers fall var utmaningen att antalet medarbetare halverats inom ett affärsområde, men med samma arbetsbörda.

Alla berörda medarbetare bjöds in via mejl att vara med i gruppen. Därefter skapades en grupp med olika kompetens, ålder, region och år i företaget. Fokus var på medarbetare som gillar att diskutera och påverka. Syftet med gruppen var att få en tydligare bild av medarbetarnas åsikter, vad som behövdes förbättras och hur samt skapa tillit och skaparkraft.

Gruppen träffas därefter 6 gånger per år under 6 tim. Efter första mötet kan ordförandeskapet rotera inom gruppen, för att alla ska känna sig delaktiga. Låt gruppen bestämma vad som ska diskuteras och vad noga med att du som chef för idéerna vidare genom interna nyhetsbrev och till ledningsgruppen.

Hur gick det för Pfizer?

 • 30 av 50 medarbetare vill delta i gruppen, 8 plockades ut.
 • Nya tydligare arbetsroller.
 • Nya rutiner för samarbete över gränser.
 • Fadder program för att få stöd vid nya projekt.
 • Allt fler hör av sig till områdeschefen och vill diskutera förändringar.

(Källa: SvD)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
1 svara
 1. Cecilia Sahlström
  Cecilia Sahlström says:

  Intressant. Jag har prövat den metoden, som chef. Fast kanske inte så exkluderande. D v s jag försökte få med alla medarbetare, delade in dem i ett antal grupper med ett specialområde för varje grupp. I det här fallet handlade det om samverkan med andra verksamhetsområden och hur den skulle kunna bli mer effektiv och mer produktiv.
  Man kom fram till att det fanns flera viktiga punkter som man behövde jobba med för att få snabbare och effektivare arbetssätt. De fick i stort sett fria händer, så länge det inte blev en ekonomifråga eller lagfråga. I de fall det handlade om ekonomi, kunde de ju inte – av naturliga skäl – besluta något själva. Men allt annat var tillåtet. Jag behövde bara få veta vad de hade beslutat. Det blev väldigt bra. Även om jag inte hann slutföra arbetet innan nästa chef trädde in och jag ut.
  Så- kontentan – jag blev glad av att läsa ditt inlägg :) Tack för det!

Kommentering är stängd.