Oket är ingen börda!

Dagens reflektioner är sprungna ur det tal jag kommer hålla till nyutexaminerade barnmorskor i eftermiddag, i samband med deras högtidliga avslutning. Ett talesätt som används ibland är; att man skall ta sitt Ok på sig. Detta är ett av de mest missbrukade och missförstådda ordstäv vi har. Det används som synonym för något som är tungt, besvärligt och jobbigt. Okets funktion är något helt annat. Det är ett individanpassat redskap som skall underlätta bärandet av det man har ansvar för att bära. I grunden är oket ett träredskap man lägger på sina axlar och som har en rundning runt halsen och format så att det inte skall göra ont i nacke och axlar. Sedan sitter det två krokar och kanske en kedja i längst ut på varje sida. Där kan man hänga hinkar eller vad det nu är man skall bära. Det är ett redskap för att det inte skall bli onödigt tungt att bära det man måste bära.

Det finns många sätt att använda bilden av Oket när vi tänker på våra arbeten. Det jag kommer relatera bilden till inför barnmorskorna är den utbildning som de nu avslutat. Den kunskap man fått under åren som sjuksköterska och sedan under specialutbildningen till barnmorska är det hjälpmedel, det Ok, man fått för att kunna bära den uppgift och ansvar som ligger framför. Det är här som Oket blir extra viktigt som tankemodell. Det skall inte enbart fungera som ett individanpassat hjälpmedel, det skall fungera under lång tid också utan att man förbrukar kroppens möjlighet att bära kompetensen och ansvaret. Dessutom gäller samma sak för barnmorskan som för alla andra bärare av ansvar och uppgifter i samhället. Målet för bärandet är inte att bära utan att förmedla nya livsmöjligheter till dem man möter under arbetsdagen, dvs. det skall bli bra för mamman, barnet och familjen också.

En fråga att ställa sig i dagens arbetsliv är; har vi några Ok? Och om vi svarar ja på den frågan blir nästa fråga; är de individanpassade hjälpmedel?

Exempel på hjälpmedel, Ok, vi behöver för att klara av vårt arbete är kompetens, organisationsstruktur, tydlighet i uppgiften, arbetsmiljö, ledningssystem…….

Det värsta som kan hända oss är att vi måste bära vårt dagliga ansvar och göra våra viktiga uppgifter utan att ha något Ok som hjälper oss att bära vår uppgift!  Det räcker inte med god vilja, engagemang och tid för att vi ska må bra och kunna göra vårt jobb.

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)