Inlägg av Anders Ljungström

Villkorat människovärde

Denna vecka skulle jag vilja reflektera över ett tänkande som alltid gör mig lika upprörd. Det handlar om vad som ger oss människovärde. I grunden handlar det om huruvida vi har vårt värde enbart genom att vi är människor eller om vi måste göra oss förtjänta av vårt värde och existensberättigande i samhället. Barnen Det […]

Fria resurser en förutsättning för framgång!

Inledning I den nya ”arbetsmiljöafsen” om organisatorisk och social arbetsmiljö görs det tydligt att det måste finnas balans mellan arbetets krav och de resurser som ställs till förfogande. För att göra detta tydligt används bilden av en våg där kraven belastar ena sidan och resurserna den andra. Bilden är fantastiskt bra eftersom den klargör att […]

Stukade fötter och själar

När vi stukat foten gör det ont, ledbanden har blivit uttänjda. Samma sker när vi stukar själen och dess ledband. Inledning Denna vecka skulle jag vilja reflektera över vad som händer när vi blir alldeles för trötta, alldeles utmattade och inte orkar varken tänka eller göra något. Ibland går det så långt så vi kallar […]

Reflektioner i Påsktid

Idag är det långfredag och vi tänker att detta är en ledig dag. Samtidigt är det arbetsdag för många som arbetar i vård, omsorg samt kommunikationer både horisontellt och vertikalt. Som präst är det oundvikligt att tankarna kretsar kring påskens tema från död till liv och med påskens huvudperson Jesus i centrum. Hur det gick […]

Framtidens arbete och liv

Den innovation som kommer i ett sådant kulturellt utvecklingsskede att den reproducerar sig själv kommer förändra samhället och skapa mänskliga behov. Denna definition av uppfinningar och utveckling formulerades på 1990-talet och finns i en bok med namnet; Framtidens arbete och liv av Åke E Andersson och Peter Sylwan. Formuleringen blev aktuell igen hos mig när […]

Sunt förnuft på Gekås?

Sunt förnuft låter som ett självklart och enkelt sätt att uttrycka hur man bör vara som människa, både på jobbet och privat, men vad betyder det? Det som gjort att jag börjat reflektera över begreppet är ett fantastiskt intressant möte för någon vecka sedan med personalchefen vid Gekås i Ullared. Ett antal personer från ett […]