Kriser på jobbet kan förebyggas bättre

Kriser på jobbet kan drabba många yrkesgrupper som är utsatta för hot och våld på sina arbetsplatser, och de kan ibland hamna i extremt utsatta situationer. Då gäller det att alla vet hur de ska agera och att en ansvarsfördelning finns förberedd.

Viktigt att förebygga
Inom hotell- och restaurangbranschen där jag själv har jobbat finns det stora risker att bli utsatt på olika sätt. Att ha en krishanteringsplan kring brand, olycksfall, rån, hot och våld, och ha kontinuerliga övningar är förstås ett måste. Men lika viktigt är det förebyggande arbetet. Vad kan personalen tänka på i olika situationer? Det kanske handlar om att kunna positiv psykologi, att själv hålla sig lugn, att ha förmågan att sätta sig in i gästens situation, sätta på sig gästens glasögon liksom och försöka få denne så nöjd och glad som möjligt, även om hen är väldigt besvärlig. Nu menar jag så klart inte i direkta hotsituationer eller vid personangrepp. Men just för att dessa situationer inte ska uppstå tror jag det är jätteviktigt med förebyggande arbete. Att all personal utbildas i detta.

Alkohol och droger vanligast
Det finns många olika situationer där hot och våld kan uppstå. Vanligast är att alkohol eller droger är med i bilden. Men det kan också vara psykisk ohälsa, provokationer och missnöje. Vissa situationer kan vara extra svåra att styra över, men många konfliktsituationer kan faktiskt undvikas tack vare bättre kunskap om sitt eget agerande och beteende.

Satsa mer på säkerheten
Jag hoppas och tror att de flesta arbetsplatser jobbar både med detta och med sina krisplaner. Det finns så klart de som sköter allt föredömligt. Men eftersom jag känner folk i branschen vet jag att det inte funkar så bra överallt, och att mer kan och borde göras för att öka säkerheten för de anställda och även för gästerna. Alla borde få känna sig trygga på jobbet. Är det något som det inte ska snålas in på så är det säkerheten. För tänk på vad det kan leda till i längden när den stora krisen väl inträffar. När det kanske är red alert med polisingripanden och personal som utsätts för olika trauman. Ökade kostnader i form av sjukfrånvaro, extra bevakning, dåligt rykte lika med färre gäster lika med snart ingen verksamhet alls. Så snälla ni som inte redan gör det, satsa mer på säkerheten. På alla sätt.

Angående utbildning så finns till exempel den webbaserade kursen Säker Vardag som är helt kostnadsfri. Så här står det om den på HRFs hemsida:

”Webbutbildningen varvar fakta och matnyttiga exempel med interaktiva övningar och filmer. Deltagarna får ny kunskap och en god förståelse för frågorna samt tillfälle för reflektion – till exempel hur fungerar jag och hur kan jag arbeta säkert? Deltagarna får även checklistor och tips på hur man tillsammans på arbetsplatsen kan arbeta vidare med frågorna efter genomgången utbildningsinsats.”

 

Ha en bra arbetsdag! Ta hand om er och varandra!

 

 

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)