Tidskultur – hur vill vi ha det med tiden på arbetsplatsen?

Tiden är ett högaktuellt ämne. Tempot är ofta högt, informationsflödet är aldrig sinande och vårt sätt att hantera dyrbara timmar blir allt mer viktigt. Och idag är vi medvetna om att hur vi väljer att hantera tiden och oss själva i relation till den, har stor betydelse för både resultat och välmående.

Det är lätt att tro det är först numera som tiden är ett aktuellt ämne men redan de gamla grekernas ansåg att tidsbegreppet var värt att fundera över. Chronos är kanske den som är mest känd för oss och kallas för tidsguden, The God of Time, och ansågs personifiera tiden.

Olika sorters tid
Man kan utgå från att det finns olika sorters tid. Dels är det den tekniska tiden, eller klocktiden. Den tid som vi kommit överens om att använda över hela världen för att kunna fungera tillsammans och för att kunna mäta tiden, idag ända ner till atomurs precision. Helt enkelt ett praktiskt verktyg. Den tekniska tiden sätter de yttre ramarna och hjälper oss med struktur och att hålla ordning

Det andra är den upplevda tiden. Så som vi upplever tiden med våra sinnen. Ibland är det som om tiden rusar iväg och ibland som att den står alldeles stilla, och allt däremellan. Vi upplever tiden med våra tankar, våra känslor och våra tidigare erfarenheter. Det handlar om vår inre upplevelse av tiden. Och till skillnad från den tekniska tiden, så har vi möjlighet att påverka den upplevda tiden.

Tidskultur
Innebär det förhållningssätt, uttalat och outtalat, till tid som finns i en grupp och de normer som finns för att hantera tiden. – Och som medlemmarna överför till nya medlemmar.

Det här innebär att vi kan bygga den tidskultur vi själv vill ha, vare sig det är på arbetsplatsen eller i familjen. Då är det viktigt att börja där – hur vill vi ha det? Vad är viktigt på vår arbetsplats? Det vanliga när vi pratar om tid på arbetsplatsen är effektivitet och produktivitet, och ofta stannar vi där. Men det är också värdefullt att diskutera olika tidsupplevelser utifrån både vem vi ÄR och vad vi GÖR.

Här är några frågor som kan användas i gruppdiskussioner:

  • Vad betyder tid på er arbetsplats?
  • Vilken relation har var och en av er till tid?
  • Vilka normer kring tid finns på er arbetsplats?
  • Om ni skulle förändra något redan imorgon vad skulle det vara då?

Att diskutera tid med detta perspektiv på arbetsplatsen, är ett första steg för att bli medveten om hur det ser ut idag, för att sedan kunna bestämma hur man vill att det ska vara.

Att medvetet välja och skapa en positiv tidskultur har stor betydelse för både effektivitet och välmående.

Lycka till!

Läs mer på www.boostbloggen.se

Marie Klint