Stresshantering eller tidshantering – vad väljer du?

Stress

Ordet stress kommer ursprungligen från engelskan och skulle kunna översättas med påfrestning eller belastning. I vardagligt tal idag menar vi ofta den upplevelse vi får i krävande eller obehagliga situationer. Inom stressforskningen talar man om en obalans mellan omgivningens krav och den enskildes resurser. Bara genom att prata om och använda ordet stress upplever många obehag.

Stress eller tid?

Tid

Tid kan vi prata om utifrån olika perspektiv och betydelse. Dels den tekniska tiden eller klocktiden, som vi använder för att mäta tid på olika sätt. Den tekniska tiden kan vi inte påverka. Det andra är den personligt upplevda tiden, hur du själv upplever tiden inom dig i olika sammanhang och det här kan du själv påverka.

Ofta är stress och tid sammankopplat. Många gånger uttrycker vi oss i termer av att ”inte hinna”, att ”dygnet borde ha 25 timmar”, eller ”bara jag hade mera tid”. Allt relaterat till att tiden är för knapp.

Att välja

Redan genom att vi väljer att använda det ena eller andra ordet, har vi börjat påverka vår egen reaktion och därmed också vår tidsupplevelse, som i sin tur påverkar kroppens reaktioner i form av att stresshormoner ökar eller minskar, och kroppens reaktioner påverkar hur vi känner oss. Cirkeln är sluten!

Enkelt eller hur? Till att börja med behöver vi bli medvetna om hur vi har det. Börja med att fundera över om du vill tänka och prata om tidshantering eller stresshantering, och vad bli det för skillnad för dig och för er på arbetsplatsen? Genom att välja tidsupplevelse påverkas också tidskulturen på arbetsplatsen. Se tidigare inlägg om Tidskultur.

Marie Klint