Vad är tid för dig?

Du har all tid du behöver.Vad är tid för dig? När jag ställer den frågan till människor som jag möter i coachingsamtal eller i utbildningar får jag allt som oftast svaret att ”det har jag alldeles för lite av” eller ”jag önskar att dygnet hade 28 timmar”. Tänk efter en stund, vad skulle du svara på den frågan?

Om du fick fyra timmar till på dygnet vad skulle du göra med dem då? Jag håller det för relativt troligt att du skulle förbruka dem ganska snabbt och lägga till fler saker på din göra-lista. Låt oss istället för en stund tänka tanken att du redan har precis all den tid du behöver och att tiden är det mest värdefulla du har. Och glädjande nog så har du möjlighet och förmågan att påverka din tid. Att dygnet har tjugofyra timmar är lika för oss alla och den delen av tiden du inte styra över. Det du kan påverka är vad du använder de tjugofyra timmarna till och hur du förhåller dig till tiden. Men hur går det till, hur kan jag påverka så att jag verkligen får tid till det jag önskar och som gör mig gott?

Att välja istället för måste

Ofta tänker vi att vi måste en mängd olika saker. Och när vi tänker att vi måste så är det som att vi inte riktigt själva har något med det där att göra, som om det är någon annan som fattar besluten och bestämmer. Med ett förhållningssätt där du istället medvetet väljer tar du själv kommandot och ökar känslan av att ha makten och kontrollen över din tid. Tänk efter, hur ofta tänker och säger du – jag måste? Prova att byta ut måste mot jag väljer eller jag prioriterar, och upplev skillnaden. För varje gång du medvetet väljer ökar upplevelsen av att du själv påverkar din tid och det ger dessutom en lugnande effekt. I boken Tid: upplev-utnyttja-uppskatta beskriver Stefan Klein hur upplevelsen av tiden har större betydelse än den faktiska tiden, när det gäller bland annat stressreaktioner.

Att använda tiden som hjälpmedel

Man kan se på tid med olika perspektiv. Det vi vanligtvis tänker när vi pratar tid är klocktid, och klocktiden används för att mäta tid i olika sammanhang. Vi använder till exempel klocktiden i våra kalendrar för att sätta upp tid för möte och bestämma hur lång tid mötet ska ta. Det är lätt att det blir som att det är tiden och kalendern som styr ditt liv, att du ska stoppa in ditt liv i kalendern, istället för tvärtom, att du själv avgör vad som ska finnas i din kalender. Om du istället tänker på tiden och din kalender som ditt hjälpmedel för att du ska kunna se hur du har det med tiden och vad du använder den till. Tänk att du är ägare över din tid och din kalender är ett kontoutdrag från ditt tidskonto där du kan se hur du spenderar din tid. Det är du som väljer vad som ska finnas på de olika uttagen.

Bara tanken och känslan av att du har all tid du behöver och att du kan påverka gör skillnad!

Marie Klint